Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dorosły słuchacz

Każda osoba dorosła, która po ukończeniu kształcenia lub szkolenia albo rezygnacji zkontynuowania takiego kształcenia lub szkolenia wraca do niektórych form ustawicznego uczenia się niezawodowego (uczenie się formalne, pozaformalne inieformalne).

Edukacja dorosłych

Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno ocharakterze formalnym, jak ipozaformalnym inieformalnym (w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego zob. „kształcenie iszkolenie zawodowe”).

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją dorosłych, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji.

Subscribe to Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych