Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Edukacja dorosłych

Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno o charakterze formalnym, jak i pozaformalnym i nieformalnym (w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego zob. „kształcenie i szkolenie zawodowe”).

Subscribe to Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych