Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Volwasseneneducatie

Alle vormen van niet-beroepsgerichte educatie van formele, niet-formele of informele aard voor volwassenen (voor permanente beroepsopleiding zie “Beroepsonderwijs en -opleiding”).

Lerende volwassene

Elke volwassene die, na het initiële onderwijs te hebben voltooid of stopgezet, een vorm van postinitieel onderwijs of permanente vorming volgt (formeel, niet-formeel of informeel leren).

De Erasmus-accreditatie is een instrument voor organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwasseneneducatie die zich willen openstellen voor grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking. De toekenning van de accreditatie voor Erasmus bewijst dat de aanvrager een plan heeft opgezet om leermobiliteitsactiviteiten van hoge kwaliteit uit te voeren in het kader van ruimere inspanningen om hun organisatie te ontwikkelen. Dit plan heet een Erasmus-plan en vormt een essentieel onderdeel van de aanvraag van een accreditatie voor Erasmus.

Subscribe to Personeel in het volwassenenonderwijs