Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deze actie ondersteunt aanbieders van volwasseneneducatie en andere organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie die leermobiliteitsactiviteiten willen organiseren voor lerende volwassenen en onderwijzend personeel.

Er wordt steun geboden aan een brede waaier van activiteiten, met inbegrip van job shadowing en cursussen inzake beroepsontwikkeling voor personeel, individuele mobiliteit en groepsmobiliteit van kansarme lerende volwassenen (met name laagopgeleide lerende volwassenen), uitgenodigde deskundigen, en andere activiteiten zoals hieronder toegelicht.

De Erasmus-accreditatie is een instrument voor organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwasseneneducatie die zich willen openstellen voor grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking. De toekenning van de accreditatie voor Erasmus bewijst dat de aanvrager een plan heeft opgezet om leermobiliteitsactiviteiten van hoge kwaliteit uit te voeren in het kader van ruimere inspanningen om hun organisatie te ontwikkelen. Dit plan heet een Erasmus-plan en vormt een essentieel onderdeel van de aanvraag van een accreditatie voor Erasmus.

Subscribe to Personeel in het volwassenenonderwijs