Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Oideachas aosach

Gach foirm d’oideachas aosach nach oideachas gairme é, bíodh sé ina oideachas foirmiúil, seachfhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil (féach ‘VET’ le haghaidh gairmoiliúint leantach).

Is éard atá i gceist le creidiúnú Erasmus ná uirlis le haghaidh eagraíochtaí sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint, san oideachas scoile agus san oideachas aosach ar mian leo dul i mbun malartú agus comhar trasteorann. Má dhámhtar creidiúnú Erasmus deimhnítear leis sin go bhfuil plean curtha ar bun ag an iarratasóir chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta ardcháilíochta a chur chun feidhme mar chuid d’iarracht leathan chun a n‑eagraíocht a fhorbairt. Tugtar Plean Erasmus ar an bplean sin agus is cuid lárnach den iarratas ar chreidiúnú Erasmus é.

Subscribe to Adult education