Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Småskaliga partnerskap

Vad går det ut på?

Småskaliga partnerskap vänder sig till gräsrotsorganisationer eller organisationer som har mindre erfarenhet av Erasmus+. Partnerskapen ska bredda tillgången till programmet för små aktörer och personer som är svåra att nå ut till inom skolutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott. Den här typen av partnerskap har

  • lägre bidrag till organisationerna
  • kortare varaktighet
  • enklare administrativa krav
  • lägre inträdeskrav
  • flexibla format med en blandning av nationella insatser och insatser i flera länder för att mindre organisationer ska kunna nå ut till människor med sämre förutsättningar.

Småskaliga partnerskap kan bidra till att skapa och utveckla transnationella nätverk och koppla samman lokala, regionala, nationella och internationella strategier. De stödjer också ett aktivt europeiskt medborgarskap och främjar den europeiska dimensionen på lokal nivå.

Vem kan söka?

Alla deltagande organisationer som är etablerade i ett programland kan ansöka om ett småskaligt partnerskap. En deltagande organisation ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet. Alla offentliga eller privata organisationer som är etablerade i ett programland får delta i ett partnerskap (se Länder som får delta).

Oavsett vilket område som berörs av projektet är småskaliga partnerskap öppna för alla typer av organisationer inom utbildning, ungdomsfrågor, idrott eller andra socioekonomiska sektorer. Organisationer som är verksamma på andra områden (t.ex. lokala, regionala och nationella myndigheter, erkännande- och valideringscentrum, handelskammare, branschorganisationer, rådgivningscentrum och kultur- och idrottsorganisationer) får också delta.

Beroende på vilken prioritering och vilka mål som projektet har ska småskaliga partnerskap omfatta det mest lämpade och mångsidiga urvalet av partnerorganisationer och dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskap.

Hur söker man?

Intresserade organisationer ska söka via EU:s finansierings- och anbudsportal.

Sista dag för att lämna in en ansökan i ansökningsomgången 2021 var den 17 juni 2021 (kl. 17.00 centraleuropeisk tid).

Närliggande politikområden

De småskaliga partnerskapen har samma mål som samarbetspartnerskap.

Läs mer

I programhandledningen för Erasmus+ hittar du mer information om t.ex. prioriteringar, tilldelningskriterier och finansieringsregler för partnerskap.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Stängd
Deadline
23 Mar 2022

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).