Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolan

Vad går det ut på?

Erasmus+ stöder läraruppdrag vid skolor utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Genom att undervisa utomlands kan du få nya perspektiv, utbyta erfarenheter med kollegor i ett annat land och få nya idéer för din undervisning.

Utbytet är öppet för skolor i programländerna.

Hur länge?

Ett läraruppdrag ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Din skola måste delta i ett utbytesprojekt. Projektet ska ingå i skolans europeiska utvecklingsplan och tillgodose tydliga behov. Din utlandserfarenhet ska också erkännas formellt och spridas till andra på din skola.

Bidrag

EU-bidrag betalas ut till den samordnande organisationen (din skola eller konsortiesamordnaren) och ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle. De deltagande organisationerna får också administrativt stöd.

Hur söker jag?

Du kan inte söka bidrag själv. Ansökan måste skickas in av skolor (eller konsortiesamordnaren) som in sin tur väljer ut deltagare bland sin personal.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Mer information

Hör med din skola om vilka möjligheter som finns.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också få hjälp av programkontoret i ditt land.

eTwinning är Europas största skolnätverk, där lärare kan diskutera, samarbeta, utveckla projekt och utbyta erfarenheter med varandra.

School Education Gateway är en plattform för lärare, skolor, experter och andra som vill läsa om nyheter, trender, initiativ och aktiviteter som gäller skolan eller diskutera och samarbeta med kollegor.