Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU.

Programmets budget beräknas bli 26,2 miljarder euro. Det är nästan dubbelt så mycket som budgeten för det tidigare programmet (2014–2020).

Erasmusprogrammet 2021–2027 har ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och den digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.

Programmet stöder arbetet med det europeiska området för utbildning, handlingsplanen för digital utbildning och den europeiska kompetensagendan. Det bidrar också till

  • den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  • EU:s ungdomsstrategi 2019–2027
  • idrottens europeiska dimension.

Så deltar du

Är du intresserad av att ansöka för dig själv eller för din organisations räkning?

Möjligheter

Erasmus+ erbjuder möjligheter till utbyten och samarbeten inom

  • högre utbildning
  • yrkesutbildning
  • skolan (inklusive förskola och barnomsorg)
  • vuxenutbildning
  • ungdomsfrågor
  • idrott.

Översikt över olika möjligheter

Allmänt om vilka bidrag du kan söka med en förteckning över ansökningsomgångar och råd om hur man ansöker.

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta.

Rapportering

Resultaten av Erasmus+ presenteras i projektdatabasen för Erasmus+ och sammanställs också i rapporter och statistik. Detta omfattar de flesta initiativ som finansieras genom programmet och ett urval av god praxis och särskilt lyckade projekt.

Download