Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott.

Programmets budget beräknas bli 26,2 miljarder euro. Det är nästan dubbelt så mycket som budgeten för det tidigare programmet (2014–2020).

Erasmusprogrammet 2021–2027 har ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.

Programmet stöder arbetet med det europeiska området för utbildning, handlingsplanen för digital utbildning och den europeiska kompetensagendan. Det bidrar också till

 • den europeiska pelaren för sociala rättigheter
 • EU:s ungdomsstrategi 2019–2027
 • idrottens europeiska dimension.

Vad kan jag göra?

Erasmus+ erbjuder möjligheter till utbyten och samarbeten inom

 • högre utbildning
 • yrkesutbildning
 • skolan (inklusive förskola och barnomsorg)
 • vuxenutbildning
 • ungdomsfrågor
 • idrott

programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta.

Resultat

Projektdatabasen för Erasmus+ innehåller de flesta av de initiativ som finansieras genom programmet, med exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Resultaten sammanställs också i rapporter och statistik.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.