Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Što je Erasmus+?

Erasmus+ je EU-ov program za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi.

Njegov proračun iznosi oko 26,2 milijarde eura. To je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program (2014. – 2020.).

Socijalna uključivost, zelena i digitalna tranzicija te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu vrlo su važan aspekt Programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.

Podupiru se prioriteti i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Taj program također:

  • podupire europski stup socijalnih prava
  • služi za provedbu strategije EU-a za mlade 2019. – 2027.
  • razvija europsku dimenziju u području sporta.

Kako sudjelovati

Želite li se prijaviti osobno ili u ime svoje organizacije?

Mogućnosti

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju u sljedećim područjima:

  • visoko obrazovanje
  • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • odgoj i opće obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • obrazovanje odraslih
  • mladi
  • sport.

Pregled mogućnosti

Pregled mogućnosti, popis poziva i savjeti za prijavu

Detaljne informacije o mogućnostima, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+.

Izvješćivanje

Informacije o rezultatima programa Erasmus+ dostupne su u izvješćima i statističkim zbirkama, kao i na Platformi za rezultate projekata. Tu se može pronaći većina inicijativa financiranih u okviru programa te odabrani dobri primjeri iz prakse i primjeri uspjeha.

Download