Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm.

Selle hinnanguline eelarve on 26,2 miljardit eurot. See on peaaegu kaks korda rohkem kui sellele eelnenud programmi (2014–2020) puhul.

Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi. Programmi abil:

 • toetatakse ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast;
 • rakendatakse ELi noortestrateegiat 2019–2027;
 • edendatakse spordis Euroopa mõõdet.

Võimalused

Erasmus+ pakub liikuvus- ja koostöövõimalusi

 • kõrghariduses;
 • kutsehariduses ja -koolituses;
 • koolihariduses (sealhulgas alushariduses ja lapsehoius);
 • täiskasvanuhariduses;
 • seoses noorte
 • ning spordiga.

Nende võimaluste (sh kandidaatidele esitatavate nõuete) kohta leiate täpsemat teavet Erasmus+ programmijuhendist.

Tulemused

Programmi „Erasmus+“ tulemused avaldatakse aruannete ja statistikakogumikena ning Erasmus+ projektitulemuste platvormil. See hõlmab enamikku programmi raames rahastatud algatustest ning valikut headest tavadest ja edulugudest.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.