Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mis on programm „Erasmus+“?

Erasmus+ on ELi programm hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetamiseks Euroopas.

Selle hinnanguline eelarve on 26,2 miljardit eurot. See on peaaegu kaks korda rohkem kui sellele eelnenud programmi (2014–2020) puhul.

Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi. Programmi abil:

  • toetatakse ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast;
  • rakendatakse ELi noortestrateegiat 2019–2027;
  • edendatakse spordis Euroopa mõõdet.

Kuidas osaleda?

Kas olete huvitatud kandideerimisest ise või oma organisatsiooni nimel?

Võimalused

Erasmus+ pakub liikuvus- ja koostöövõimalusi

  • kõrghariduses,
  • kutsehariduses,
  • koolihariduses (sealhulgas alushariduses ja lapsehoius),
  • täiskasvanuhariduses,
  • noorsootöös,
  • spordis.

Nende võimaluste (sh kandidaatidele esitatavate nõuete) kohta leiate täpsemat teavet Erasmus+ programmijuhendist.

Aruandlus

Programmi „Erasmus+“ tulemused avaldatakse aruannete ja statistikakogumikena ning Erasmus+ projektitulemuste platvormil. See sisaldab enamikku programmist rahastatud algatustest ning heade tavade ja edulugude valikut.

Download