Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport.

Det har et anslået budget på 26,2 mia. euro. Det er næsten dobbelt så stort som budgettet for det foregående program (2014-2020).

Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digital omstilling og fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv.

Det understøtter prioriteter og aktiviteter fastsat i det europæiske uddannelsesområde, handlingsplanen for digital uddannelse og den europæiske dagsorden for færdigheder. Programmets målsætninger omfatter desuden

  • støtte til den europæiske søjle for sociale rettigheder
  • gennemførelse af EU's strategi for unge 2019-2027
  • udvikling af sportens europæiske dimension

Muligheder

Erasmus+ tilbyder mobilitets- og samarbejdsmuligheder inden for

  • videregående uddannelse
  • erhvervsuddannelse
  • skoleuddannelse, herunder førskoleundervisning og børnepasning
  • voksenuddannelse
  • unge
  • og sport

Du kan få detaljeret information om disse muligheder, herunder kriterierne for deltagelse, i programguiden for Erasmus+.

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+. Den omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Outcomes

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.