Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport.

Det har et anslået budget på 26,2 mia. euro. Det er næsten dobbelt så stort som budgettet for det foregående program (2014-2020).

Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digital omstilling og fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv.

Det understøtter prioriteter og aktiviteter fastsat i det europæiske uddannelsesområde, handlingsplanen for digital uddannelse og den europæiske dagsorden for færdigheder. Programmets målsætninger omfatter desuden

  • støtte til den europæiske søjle for sociale rettigheder
  • gennemførelse af EU's strategi for unge 2019-2027
  • udvikling af sportens europæiske dimension

Muligheder

Erasmus+ tilbyder mobilitets- og samarbejdsmuligheder inden for

  • videregående uddannelse
  • erhvervsuddannelse
  • skoleuddannelse, herunder førskoleundervisning og børnepasning
  • voksenuddannelse
  • unge
  • og sport

Du kan få detaljeret information om disse muligheder, herunder kriterierne for deltagelse, i programguiden for Erasmus+.

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+. Den omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.