Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport.

Det har et anslået budget på 26,2 mia. euro. Det er næsten dobbelt så stort som budgettet for det foregående program (2014-2020).

Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digital omstilling og fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv.

Det understøtter prioriteter og aktiviteter fastsat i det europæiske uddannelsesområde, handlingsplanen for digital uddannelse og den europæiske dagsorden for færdigheder. Programmets målsætninger omfatter desuden

 • støtte til den europæiske søjle for sociale rettigheder
 • gennemførelse af EU's strategi for unge 2019-2027
 • udvikling af sportens europæiske dimension

Muligheder

Erasmus+ tilbyder mobilitets- og samarbejdsmuligheder inden for

 • videregående uddannelse
 • erhvervsuddannelse
 • skoleuddannelse, herunder førskoleundervisning og børnepasning
 • voksenuddannelse
 • unge
 • og sport

Du kan få detaljeret information om disse muligheder, herunder kriterierne for deltagelse, i programguiden for Erasmus+.

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+. Den omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.