Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU's program for uddannelse, unge og idræt i Europa.

Det har et anslået budget på 26,2 mia. euro. Det er næsten dobbelt så stort som budgettet for det foregående program for perioden 2014-2020.

Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digitale omstilling og fremme af unges deltagelse i demokratiet.

Det understøtter prioriteter og aktiviteter, der indgår i det europæiske uddannelsesområde, handlingsplanen for digital uddannelse og den europæiske dagsorden for færdigheder. Programmets målsætninger omfatter desuden

  • støtte til den europæiske søjle for sociale rettigheder
  • gennemførelse af EU's strategi for unge 2019-2027
  • udvikling af sportens europæiske dimension

Sådan ansøger du

Er du interesseret i at ansøge selv eller på vegne af din organisation?

Muligheder med Erasmus+

Erasmus+ tilbyder opholds- og samarbejdsmuligheder inden for

  • videregående uddannelse
  • erhvervsuddannelse
  • skoleuddannelse, herunder førskoleundervisning og børnepasning
  • voksenuddannelse
  • unge
  • idræt

Du kan få detaljeret information om disse muligheder, herunder kriterierne for deltagelse, i programguiden for Erasmus+.

Rapporter

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+. Den indeholder de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, og eksempler på god praksis og succeshistorier.

Download