Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ -ohjelman esittely

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa.

Sen arvioitu budjetti on 26,2 miljardia euroa, mikä on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin aiemmalla ohjelmalla (2014–2020) oli käytettävissä.

Vuosien 2021–2027 ohjelmassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan.

Siitä tuetaan eurooppalaisen koulutusalueen, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman ja Euroopan osaamisohjelman painopisteiden mukaisia toimia. Ohjelmalla myös

 • vahvistetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria
 • pannaan täytäntöön EU:n nuorisostrategiaa 2019–2027
 • kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta

Erasmus+ -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa liikkuvuus- ja yhteistyömahdollisuuksia seuraavilla aloilla:

 • korkeakoulutus
 • ammatillinen koulutus
 • perusopetus, varhaiskasvatus mukaan luettuna
 • aikuiskoulutus
 • nuoret
 • urheilu

Lisätietoa ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja esimerkiksi osallistumisedellytyksistä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Tulokset

Erasmus+ -ohjelman tuloksia esitellään raporteissa ja tilastojulkaisuissa sekä Erasmus+ -hankeportaalissa, jossa kuvataan useimmat ohjelmasta rahoitetut aloitteet sekä annetaan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja erityisen onnistuneista hankkeista.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.