Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ce este Erasmus+?

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa.

Cu un buget estimat de 26,2 miliarde EUR, programul beneficiază de aproape dublul finanțării alocate programului care i-a precedat (2014-2020).

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și cea digitală, precum și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

El sprijină prioritățile și activitățile definite în spațiul european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda europeană pentru competențe. De asemenea, programul

  • sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
  • implementează Strategia UE pentru tineret 2019-2027
  • dezvoltă dimensiunea europeană în sport

Cum puteți participa

Doriți să depuneți propunerea în nume propriu, sau în numele organizației dumneavoastră?

Oportunități

Erasmus+ oferă oportunități de mobilitate și cooperare în următoarele domenii

  • învățământ superior
  • educație și formare profesională
  • educație școlară (sistemul de educație și îngrijire timpurie)
  • educația pentru adulți
  • tineret
  • sport

Pentru informații detaliate cu privire la aceste oportunități, inclusiv la criteriile de eligibilitate, consultați  Ghidul programului Erasmus+.

Raportare

Rezultatele obținute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte și culegeri statistice, dar și pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informații în legătură cu majoritatea inițiativelor finanțate de program și prezintă bune practici și povești de succes.

Pentru informații detaliate cu privire la aceste oportunități, inclusiv la criteriile de eligibilitate, consultați  Ghidul programului Erasmus+.

Raportare

Rezultatele obținute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte și culegeri statistice, dar și pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informații în legătură cu majoritatea inițiativelor finanțate de program și prezintă bune practici și povești de succes.

Download