Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Despre Erasmus+

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020).

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, programul

 • sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
 • pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027
 • dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.

Oportunități

Erasmus + oferă oportunități de mobilitate și cooperare în

 • învățământul superior
 • educația și formarea profesională
 • educația școlară (inclusiv îngrijire și educația timpurie)
 • educația pentru adulți
 • sectorul tineretului
 • și domeniul sportului.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în ghidul programului Erasmus+.

Rezultate

Rezultatele programului Erasmus + sunt disponibile în rapoarte și culegeri de statistici, precum și pe platforma de proiecte Erasmus+. Aceasta include majoritatea inițiativelor finanțate prin program și o selecție de bune practici și povești de succes.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.