Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Co je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě

Jeho rozpočet činí kolem 26,2 miliardy eur. To je ve srovnání s předchozím programem na období 2014-2020 téměř dvojnásobná částka.

Program na období 2021–2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

  • podporuje evropský pilíř sociálních práv
  • provádí strategii EU pro mládež na období 2019–2027
  • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu

Jak se zúčastnit

Máte zájem podat žádost sami nebo jménem vaší organizace?

Příležitosti

Program Erasmus+ nabízí příležitosti k mobilitě a spolupráci v těchto oblastech:

  • vysokoškolské vzdělávání
  • odborné vzdělávání a příprava
  • školní vzdělávání (včetně předškolního vzdělávání a péče)
  • vzdělávání dospělých
  • mládež
  • sport

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručce k programu Erasmus+

Podávání zpráv

Výsledky programu Erasmus+ jsou k dispozici ve vydávaných zprávách a souborech statistických údajů, jakož i na platformě projektů programu Erasmus+. Tam je uvedena většina iniciativ financovaných z programu a výběr osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručce k programu Erasmus+

Podávání zpráv

Výsledky programu Erasmus+ jsou k dispozici ve vydávaných zprávách a souborech statistických údajů, jakož i na platformě projektů programu Erasmus+. Tam je uvedena většina iniciativ financovaných z programu a výběr osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Download