Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Co je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Jeho rozpočet činí kolem 26,2 miliardy eur. To je ve srovnání s předchozím programem na období 2014-2020 téměř dvojnásobná částka.

Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

 • podporuje evropský pilíř sociálních práv
 • provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027
 • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu

Příležitosti

Program Erasmus+ nabízí příležitosti k mobilitě a spolupráci v těchto oblastech:

 • vysokoškolské vzdělávání
 • odborné vzdělávání a příprava
 • školní vzdělávání( včetně předškolního vzdělávání a péče)
 • vzdělávání dospělých
 • mládež
 • a sport

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručce k programu Erasmus+.

Výsledky

Výsledky programu Erasmus+ jsou k dispozici ve vydávaných zprávách a souborech statistických údajů, jakož i na platformě projektů programu Erasmus+. Tam je uvedena většina iniciativ financovaných z programu a výběr osvědčených postupů a úspěšných projektů.

How to take part

Are you interested in applying by yourself, or on behalf of your organisation?

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.

Download