Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kas yra „Erasmus+“?

„Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti.

Jos biudžeto sąmata – 26,2 mlrd. EUR. Palyginti su ankstesne programa (2014–2020 m.), jos finansavimas yra beveik dvigubai didesnis.

2021–2027 m. Programoje itin daug dėmesio skiriama socialinei įtraukčiai, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, jaunimo dalyvavimo demokratiniame gyvenime skatinimui.

Ja remiami Europos švietimo erdvėje, Skaitmeninio švietimo veiksmų plane ir Europos įgūdžių darbotvarkėje nustatyti prioritetai ir veikla. Pagal šią programą taip pat:

  • padedama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį;
  • įgyvendinama 2019–2027 m. ES jaunimo strategija;
  • plėtojamas europinis sporto aspektas.

Kaip dalyvauti?

Ar norėtumėte pateikti paraišką pats arba savo organizacijos vardu?

Galimybės

Programa „Erasmus+“ suteikia judumo ir bendradarbiavimo galimybių šiose srityse:

  • aukštojo mokslo;
  • profesinio rengimo ir mokymo;
  • mokyklinio ugdymo (įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą);
  • suaugusiųjų švietimo;
  • jaunimo;
  • sporto.

Išsami informacija apie šias galimybes, įskaitant tinkamumo kriterijus, pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Ataskaitų teikimas

Programos „Erasmus+“ rezultatai pateikiami ataskaitose ir statistikos rinkiniuose, taip pat „Erasmus+“ projektų platformoje. Tai apima daugumą pagal šią programą finansuojamų iniciatyvų ir atrinktus gerosios patirties bei sėkmės pavyzdžius.

Išsami informacija apie šias galimybes, įskaitant tinkamumo kriterijus, pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Ataskaitų teikimas

Programos „Erasmus+“ rezultatai pateikiami ataskaitose ir statistikos rinkiniuose, taip pat „Erasmus+“ projektų platformoje. Tai apima daugumą pagal šią programą finansuojamų iniciatyvų ir atrinktus gerosios patirties bei sėkmės pavyzdžius.

Download