Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kas ir “Erasmus+”?

“Erasmus+” ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā.

Tās aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada programmu finansējums ir gandrīz divkāršojies.

2021.–2027. gada programma īpašu uzmanību pievērš sociālajai iekļaušanai, zaļajai un digitālajai pārejai, kā arī jauniešu iesaistei demokrātiskajā dzīvē.

Tā atbalsta prioritātes un darbības, kas noteiktas Eiropas izglītības telpā, Digitālās izglītības rīcības plānā un Eiropas Prasmju programmā. Šī programma arī

  • atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru,
  • īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam,
  • veido Eiropas dimensiju sportā.

Kā piedalīties

Vai vēlaties pieteikties individuāli vai kādas organizācijas vārdā?

Iespējas

“Erasmus+” piedāvā mobilitātes un sadarbības iespējas šādās jomās:

  • augstākā izglītība,
  • profesionālā izglītība un apmācība,
  • skolu izglītība (tostarp pirmsskolas izglītība un aprūpe),
  • pieaugušo izglītība,
  • jaunatne,
  • sports.

Detalizētu informāciju par tās piedāvātajām iespējām (un dalībniekiem izvirzītajiem kritērijiem) var atrast programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Ziņojumi

Ar programmas “Erasmus+” rezultātiem var iepazīties ziņojumos un statistikas krājumos, kā arī “Erasmus+” projektu platformā. Tajā ir iekļauta lielākā daļa programmas finansēto iniciatīvu, kā arī labas prakses piemēru un veiksmes stāstu izlase.

Download