Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Het programma beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro: bijna een verdubbeling vergeleken met het voorgaande programma (2014-2020).

Het programma 2021-2027 schenkt vooral aandacht aan sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren aan het democratische leven.

Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten van de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien

  • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
  • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
  • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

Hoe kunt u deelnemen?

Wil u zelf of namens een organisatie een aanvraag indienen?

Mogelijkheden

Erasmus+ biedt mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van

  • hoger onderwijs
  • beroepsonderwijs en -opleiding
  • onderwijs (inclusief onderwijs en opvang voor jonge kinderen)
  • volwassenenonderwijs
  • jeugd
  • sport

Meer informatie over de mogelijkheden en de deelnamecriteria vindt u in de programmagids van Erasmus+.

Rapportage

De resultaten van Erasmus+ vindt u in verslagen, in statistische overzichten en op het platform van Erasmus+-projecten, waar het merendeel van de gefinancierde projecten wordt beschreven en een selectie van goede praktijken en succesverhalen wordt gepubliceerd.

Meer informatie over de mogelijkheden en de deelnamecriteria vindt u in de programmagids van Erasmus+.

Rapportage

De resultaten van Erasmus+ vindt u in verslagen, in statistische overzichten en op het platform van Erasmus+-projecten, waar het merendeel van de gefinancierde projecten wordt beschreven en een selectie van goede praktijken en succesverhalen wordt gepubliceerd.

Download