Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020).

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:

  • wspiera Europejski filar praw socjalnych
  • służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
  • pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Co warto wiedzieć o programie Erasmus+ na rok 2024

Zaproszenie do składania wniosków zostało już ogłoszone, pora zatem dowiedzieć się, co nowego przewidziano w programie Erasmus+ na rok 2024.

Jak wziąć udział

Planujesz zgłosić się we własnym imieniu lub w imieniu organizacji?

Oferta

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie mobilności i współpracy w następujących obszarach:

  • szkolnictwo wyższe
  • kształcenie i szkolenie zawodowe
  • edukacja szkolna (w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem)
  • kształcenie dorosłych
  • młodzież
  • sport.

Dostępna oferta

Jakie możliwości są dostępne, jakie zaproszenia do składania wniosków i ofert zostały opublikowane oraz jak się zgłosić

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w przewodniku po programie Erasmus+.

Sprawozdania

Wyniki programu Erasmus+ są publikowane w formie sprawozdań i zestawień statystycznych, jak również na platformie projektów Erasmus+. Można tam znaleźć informacje o większości inicjatyw finansowanych w ramach programu oraz opisy wybranych sprawdzonych rozwiązań i udanych projektów.

Download