Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kaj je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ocenjeni proračun programa znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom (2014–2020).

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri

 • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
 • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027
 • razvoju evropske razsežnosti v športu

Priložnosti

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje (vključno s predšolsko vzgojo in varstvom)
 • izobraževanje odraslih
 • mladi
 • šport

Natančnejše informacije o možnostih in o izpolnjevanju pogojev vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Rezultati

O uspešnosti in rezultatih programa Erasmus+ govorijo poročila in zbrani statistični podatki, pa tudi gradivo na platformi projektov Erasmus+. Tu so na voljo dobre prakse in zgodbe o uspehu ter večina pobud, financiranih s sredstvi programa.

Opportunities

Erasmus+ offers mobility and cooperation opportunities in

 • higher education
 • vocational education and training
 • school education (including early childhood education and care)
 • adult education
 • youth
 • sport

Overview of opportunities

Introduction to the opportunities, calls listing, and advice on how to apply.

Detailed information on these opportunities, including eligibility criteria, is available in the Erasmus+ Programme Guide.

Reporting

The outcomes of Erasmus+ are available in reports and compendia of statistics, as well as through the Erasmus+ Projects Platform. This includes most of the initiatives funded by the programme and a selection of good practices and success stories.

Download