Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sodelovanje

Erasmus+ je obsežen program, ki zajema najrazličnejše ukrepe. Sodelovanje v programu je na splošno odvisno od dveh dejavnikov:

  1. ali se prijavljate sami ali v imenu organizacije
  2. od države vašega stalnega prebivališče oz. države sedeža vaše organizacije

Na tej strani navajamo splošen pregled sodelovanja. Za podrobne pogoje, ki jih morate izpolnjevati, morate preveriti posamezen ukrep, ki vas zanima.

Individualna prijava

Če se želite sami prijaviti za sodelovanje, se boste morali verjetno prijaviti prek organizacije, denimo svoje univerze, centra za usposabljanje, podjetja itd.

Pozanimajte se, ali je vaša organizacija zaprosila za nepovratna sredstva za projekt ali pa poiščite več informacij na aplikaciji Erasmus+.

Za večino ukrepov mora biti sedež vaše organizacije v državi programa – države članice EU in nekaj drugih držav, ki sodelujejo v programu. Nekateri drugi ukrepi so na voljo skupinam držav, ki ne sodelujejo v programu.

Seznam držav programa Erasmus+ (države članice EU in države, ki sodelujejo v programu)

Organizacija prijaviteljica

Organizacije, ki želijo zaprositi za nepovratna sredstva za projekt ali se prijaviti na razpis za zbiranje predlogov, naj najprej preverijo postopek registracije.

Postopek registracije in drugi koraki

Preverite tudi seznam držav programa in partnerskih držav, saj je od lokacije sedeža organizacije odvisno, na kaj se posamezna organizacija lahko prijavi.

Podrobnejše informacije o letošnjem programu

Podrobnejše informacije o tem, kdo lahko sodeluje, ter podatki o ukrepih in področjih so na voljo v vodniku za prijavitelje.

Ali se želite prijaviti iz države zunaj EU?

Navodila za prijavo iz držav zunaj EU

Prijava s projektnim partnerjem

Pri iskanju morebitnih partnerjev za vaš projekt vam bo v pomoč iskalnik partnerjev na portalu EU za financiranje in razpise.

Poiščite projektnega partnerja

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.