Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del B - Informacije o ukrepih, zajetih v ta vodnik

V tem delu so za vse ukrepe in aktivnosti, zajete v Vodnik za prijavitelje Erasmus+, navedene naslednje informacije:

 • opis ciljev ukrepov in pričakovani učinek;
 • opis podprtih aktivnosti;
 • preglednice z merili, ki se uporabljajo za ocenjevanje predlogov projektov;
 • dodatne informacije, ki so koristne za dobro razumevanje podprtih vrst projektov;
 • opis pravil za dodelitev sredstev.

Prijaviteljem se priporoča, da pred oddajo vloge skrbno preberejo celotno poglavje o ukrepu, v okviru katerega se želijo prijaviti, ter splošne informacije o prednostnih nalogah, ciljih in ključnih značilnostih programa.

Kateri ukrepi so predstavljeni v tem Vodniku?

V poglavjih „Ključni ukrep 1“, „Ključni ukrep 2“ in „Ključni ukrep 3“ so predstavljeni naslednji ukrepi:

Ključni Ukrep 1:

 • projekti mobilnosti za učeče se in osebje v terciarnem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU), splošnem šolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih ter na področju mladine;
 • aktivnosti udejstvovanja mladih;
 • ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU;
 • mobilnost osebja na področju športa;
 • virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih;

Ključni Ukrep 2:

 • partnerstva za sodelovanje, vključno s:
  • sodelovalnimi partnerstvi,
  • manjšimi partnerstvi; 
 • partnerstva za odličnost, vključno s:
  • centri poklicne odličnosti;
  • ukrepom Erasmus Mundus;
 • partnerstva za inovacije:
  • koalicije za inovacije;
  • v prihodnost usmerjeni projekti;
 • krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa;
 • neprofitne evropske športne prireditve;

Ključni Ukrep 3:

 • Evropska mladina skupaj;

Ukrepi Jean Monnet:

 • ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja;
 • ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Poleg tega se nekateri ukrepi programa izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija ali Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo. Več informacij je na voljo v letnem programu dela Erasmus+ ter na spletiščih Komisije in Izvajalske agencije.