Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vpliv koronavirusa

Ta stran je namenjena študentom, učencem, prostovoljcem in drugim udeležencem programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. Vsebuje informacije o vplivu koronavirusa na dejavnosti, spremembah zaradi koronavirusne krize in pomoči, ki je na voljo.

Izbruh covida-19 negativno vpliva na tekoče ali načrtovane dejavnosti v okviru programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote.

Naš odziv

Evropska komisija želi v prvi vrsti zagotoviti varnost in zaščititi vse udeležence programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, pri čemer v celoti upošteva vse zajezitvene ukrepe, ki so jih sprejele države članice. Evropska komisija upravičencem, študentom, učencem, prostovoljcem in drugim udeležencem programov pomaga pri obvladovanju posledic pandemije.

Komisija bo odziv na izredne razmere še naprej sproti prilagajala razvoju situacije, po potrebi s pojasnjevanjem in poenostavitvijo uporabe pravil in postopkov v sodelovanju z nacionalnimi agencijami programa Erasmus+ in Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Objava izrednih razpisov

V okviru programa Erasmus+ sta bila 25. avgusta 2020 objavljena dva izredna razpisa za zbiranje predlogov za podporo digitalni pripravljenosti v izobraževanju in ustvarjalnim spretnostim. Vsak razpis zagotavlja 100 milijonov evrov za odziv na epidemijo koronavirusa.

  • Razpis za digitalno pripravljenost bo podprl projekte v šolskem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter visokem šolstvu. Cilj je izboljšati spletno izobraževanje, izobraževanje na daljavo in kombinirano učenje, podpreti učitelje in izvajalce usposabljanja ter zagotoviti vključujoče možnosti digitalnega učenja.
  • Razpis za „partnerstva za ustvarjalnost” bo podprl projekte na področju mladine, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Cilj je razvijati spretnosti in kompetence, ki spodbujajo ustvarjalnost ter krepijo kakovost, inovacije in priznavanje mladinskega dela.

Oba razpisa bosta pomagala povezovati organizacije na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih z organizacijami v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.

Rok za prijavo je 29. oktober 2020. Zainteresirane organizacije naj se obrnejo na nacionalno agencijo Erasmus+ v njihovi državi.

Nadaljnje informacije in pojasnila v zvezi z razpisoma so na voljo v drugem popravku Vodnika za prijavitelje Erasmus+ 2020.

Anketi o vplivu koronavirusa – maj 2020

Evropska komisija je z dvema anketama zbrala mnenja udeležencev mobilnosti in visokošolskih ustanov o tem, kako je izbruh covida-19 vplival na običajni potek njihovih projektov in dejavnosti.

Pobuda o mrežah evropskih univerz – rezultati ankete (v angleščini)

Učna mobilnost – rezultati ankete (v angleščini)

Pogosta vprašanja

Na koga se lahko obrnem, če imam vprašanje v zvezi z vplivom pandemije covida-19 na dejavnosti programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote?

Individualni udeleženci

Študenti, učitelji, mladi, mladinski delavci, prostovoljci in drugi, ki imajo težave, naj se obrnejo na institucijo ali organizacijo v matični državi. Institucije in organizacije naj omogočijo komunikacijski kanal za udeležence projektov, četudi so njihovi prostori zaprti.

Priprava odgovorov na vprašanja o finančnih zadevah (povračila, upravičenost stroškov, pogoji za nepovratna sredstva itd.) lahko traja nekoliko dalj časa zaradi omejenega dostopa do številnih institucij in organizacij.

Vprašanja za udeležence

Organizacije upravičenke

Univerzešolemladinske organizacije itd. naj se za podporo obrnejo na agencijo, ki je odobrila njihov projekt, in sicer:

  • nacionalno agencijo v svoji matični državi za večino ukrepov programov Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. Nacionalne agencije so prisotne v državah članicah EU ter v Severni Makedoniji, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveškem, Turčiji, Srbiji in Združenem kraljestvu;
  • izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za centralizirane ukrepe programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, kot so skupni magistrski študij Erasmus Mundus, Jean Monnet, evropske univerze, centri za poklicno odličnost, krepitev zmogljivosti, evropska mladina skupaj ali skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih.

Vprašanja za organizacije

Drugi projektni partnerji

Projektni partnerji, ki niso upravičenci projektov (univerze, šole, mladinske organizacije itd.), naj se povežejo s koordinatorjem (upravičenci projekta) njihovega projekta.

Dodatne informacije

Informativni pregled: praktični nasveti za udeležence

Širši vpliv

Informacije o odzivu Evropske komisije na koronavirus

 

Related news

Objavljeno: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Objavljeno: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Objavljeno: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.