Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenții și personalul din învățământul superior

Ce posibilități se oferă

Cu ajutorul Erasmus+, instituțiile de învățământ superior pot trimite în străinătate studenți și personal (în alte țări participante la program sau în alte țări partenere) pentru a studia, pentru a se forma, pentru a preda sau pentru a urma un stagiu în instituții participante.

De asemenea, pot primi studenți și personal din străinătate. Stagiile între țările participante la program și țările partenere ar putea fi disponibile începând din vara lui 2018, ca parte a noilor acorduri de mobilitate selectate.

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să profite de aceste oportunități pot candida fie separat, ca instituție de învățământ superior, fie ca parte dintr-un „consorțiu național de mobilitate”, adică dintr-un grup de organizații gestionate de o singură organizație de coordonare.

Aceste organizații pot face parte din următoarele categorii:

  • organizații candidate - au sarcina de a depune și gestiona proiectul, dar pot acționa și ca organizații de trimitere
  • organizații de trimitere - au sarcina de a selecta studenții/membrii personalului care vor fi trimiși în străinătate sau de a gestiona studenții și personalul care sosesc din țări partenere, precum și personalul din mediul antreprenorial invitat
  • organizații gazdă - au sarcina de a primi studenții/membrii personalului din străinătate și de a le oferi un program de studiu/stagiu
  • organizații intermediare - pot sprijini și facilita activitățile unui consorțiu în calitate de partenere.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) indiferent dacă își depun candidatura individual sau ca parte a unui consorțiu.

Consorțiile care doresc să își depună candidatura trebuie să dețină, la rândul lor, o acreditare de consorțiu de mobilitate.

Pot participa și alte organizații din țările participante la program, însă acestea nu trebuie să adere la ECHE.

Deși organizațiile din țări partenere pot participa la activități de mobilitate, instituțiile de învățământ superior din țara parteneră nu sunt eligibile pentru ECHE. Ele se obligă să respecte principiile cartei și să indice în acordul instituțional sprijinul pe care intenționează să îl ofere participanților.

După ce au primit ECHE și/sau acreditarea de consorțiu de mobilitate, organizațiile pot depune cererea de finanțare din partea UE.

Detalii practice

Activitățile de studiu oferite studenților trebuie să facă parte din programul de studii al acestora, la fel ca și cele oferite studenților care urmează un stagiu. Atât organizațiile de trimitere și cele gazdă, cât și studenții, trebuie să semneze un contract de studiu înainte de demararea activităților. Acesta trebuie să menționeze:

  • componentele educaționale care trebuie urmate de student în instituția gazdă
  • componentele educaționale pe care instituția de trimitere trebuie să le înlocuiască în diplomă, dacă studentul a absolvit cu succes programul de studii în străinătate
  • drepturile și obligațiile părților.

Organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să convină, în avans, asupra activităților personalului trimis în străinătate.

Toate părțile implicate în activitatea de mobilitate trebuie să semneze un acord de mobilitate. Acesta trebuie să menționeze:

  • obiectivele privind rezultatele învățării
  • dispozițiile privind recunoașterea oficială (de exemplu prin ECTS)
  • drepturile și obligațiile părților.

În plus, organizațiile semnatare ale ECHE trebuie să îi sprijine, la nevoie, pe participanți, inclusiv în ceea ce privește pregătirea lingvistică. În cazul activităților de mobilitate cu o durată mai mare de 2 luni, Comisia Europeană furnizează instrumentul de sprijin lingvistic on-line, care permite evaluarea și îmbunătățirea competențelor lingvistice.

Depunerea propunerii

Pentru proiectele de mobilitate, procedura de depunere a candidaturii este gestionată anual de agenția națională competentă. În cazul organizațiilor individuale, este vorba de agenția din țara în care își are sediul organizația respectivă, iar în cazul consorțiilor, de agenția națională din țara în care își are sediul coordonatorul consorțiului.

Anual, se publică o cerere de propuneri pentru ECHE. Aceasta este gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Acordarea unei ECHE este valabilă pe toată durata programului.

Agențiile naționale publică anual o cerere de propuneri pentru acreditarea consorțiilor. Acreditarea de consorțiu este valabilă 3 ani. Organizațiile pot solicita acreditarea și granturile în același timp.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații pentru această categorie de oportunități. Consultați partea B pentru detalii despre criteriile de acordare, criteriile de eligibilitate și regulile de finanțare.

Organizațiile interesate de proiecte de mobilitate între  țările participante la program și țările partenere  sunt invitate să consulte manualul pentru mobilitatea internațională a creditelor și secțiunea de întrebări și răspunsuri cu privire la mobilitatea internațională a creditelor.

Agențiile naționale sau, în cazul țărilor partenere, birourile naționale (dacă există) pot oferi alte informații. Puteți, de asemenea, să contactați Comisia Europeană.

Asociația studenților și foștilor studenți Erasmus+ (ESAA) le oferă membrilor un forum dinamic care facilitează crearea de rețele, dezvoltarea personală și schimburile interculturale.