Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenti i osoblje u visokom obrazovanju

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ visoka učilišta mogu slati studente i nastavno osoblje u inozemstvo (u druge zemlje sudionice u programu ili ostale partnerske zemlje) koji će tamo studirati ili stažirati, odnosno poučavati ili se dodatno osposobljavati na učilištima koja sudjeluju u programu.

Visoka učilišta mogu biti i domaćini studentima i nastavnom osoblju iz inozemstva. Stažiranja između zemalja sudionica u programu i partnerskih zemalja mogu biti dostupna u okviru novih sporazuma o mobilnosti od ljeta 2018.

Kako to izgleda u praksi?

Organizacije koje žele sudjelovati u tim mogućnostima prijavljuju se kao pojedinačna visoka učilišta ili kao dio „nacionalnog konzorcija za mobilnost”, što je grupa organizacija kojima upravlja jedna organizacija za koordinaciju.

Te se organizacije mogu svrstati u jednu od četiri glavne kategorije ili više njih:

  • organizacije koje podnose prijavu – odgovorne za prijavu projekta i upravljanje projektom, ali mogu djelovati i kao organizacije pošiljateljice
  • organizacije pošiljateljice – zadužene za odabir studenata/osoblja koje će poslati u inozemstvo te za organizaciju boravka studenata i osoblja koji stižu iz partnerskih zemalja, kao i pozvanog osoblja iz poduzeća
  • organizacije primateljice – zadužene za prijam studenata/osoblja iz inozemstva i organizaciju programa studija odnosno stažiranja
  • posredničke organizacije – kao partneri u konzorciju za mobilnost posrednici mogu pružati potporu konzorciju i olakšavati njegov rad.

Visoka učilišta osnovana u zemlji sudionici u programu moraju biti nositelji Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE), neovisno o tome prijavljuju li se pojedinačno ili kao dio konzorcija.

Konzorciji koji namjeravaju sudjelovati također moraju biti nositelji Akreditacije konzorcija za mobilnost.

Mogu sudjelovati i druge organizacije iz zemalja sudionica u programu, ali njima nije potreban ECHE.

Iako organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u aktivnostima mobilnosti, visoka učilišta iz partnerskih zemalja ne mogu dobiti ECHE. Umjesto toga, ta se učilišta obvezuju na poštovanje načela povelje i u međuinstitucijskom sporazumu jasno navode kakvu će potporu pružati sudionicima.

Po dobivanju ECHE-a i/ili akreditacije konzorcija za mobilnost, organizacije koje podnose prijavu mogu se prijaviti za financijsku potporu EU-a.

Dobro je znati

Aktivnosti koje se nude studentima moraju biti dio studijskog programa u koji je pojedini student upisan, a aktivnosti koje se nude studentima-stažistima također trebaju biti sastavni dio studijskog programa stažista. Organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i student moraju prije početka aktivnosti potpisati sporazum o učenju u kojem se navodi sljedeće:

  • obrazovne komponente koje će student apsolvirati u organizaciji primateljici
  • obrazovne komponente koje će se zamijeniti u diplomi koju izdaje organizacija pošiljateljica nakon što student uspješno završi program studija u inozemstvu te
  • prava i obveze svih stranaka.

O aktivnostima osoblja koje se šalje u inozemstvo trebaju se unaprijed dogovoriti organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica tog osoblja.

Kao i u prethodnom slučaju, sve stranke koje sudjeluju u aktivnosti mobilnosti moraju potpisati sporazum o mobilnosti u kojem se navodi sljedeće:

  • planirani ishodi učenja
  • odredbe za službeno priznavanje (na primjer, putem ECTS-a) i
  • prava i obveze svih stranaka.

Usto, sve organizacije koje potpišu ECHE moraju osigurati potrebnu potporu sudionicima, uključujući pripremu u pogledu jezika. Za aktivnosti mobilnosti koje traju dulje od dva mjeseca Europska komisija osigurala je jezičnu potporu na internetu za procjenu i unapređivanje jezičnih kompetencija.

Kako se prijaviti?

Postupkom prijave za projekte mobilnosti upravlja odgovarajuća nacionalna agencija na godišnjoj osnovi. Za pojedinačne organizacije to je nacionalna agencija u matičnoj državi te organizacije, a za konzorcij je to nacionalna agencija zemlje u kojoj koordinator konzorcija ima sjedište.nacionalna agencija

Poziv na podnošenje prijedloga za ECHE objavljuje se svake godine, a postupkom upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu. Kad se ECHE dodijeli, vrijedi za cijelo trajanje programa.

Nacionalne agencije objavljuju poziv za akreditaciju konzorcija svake godine. Akreditacija konzorcija vrijedi tri godine. Organizacije mogu istodobno tražiti akreditaciju i nepovratna sredstva.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o tim mogućnostima; detalji o kriterijima za dodjelu, kriterijima prihvatljivosti i pravilima financiranja nalaze se u dijelu B.

Organizacije zainteresirane za projekte mobilnosti između zemalja sudionica u programu i partnerskih zemalja potrebne informacije mogu pronaći u priručniku o međunarodnoj mobilnosti bodova i najčešćim pitanjima o međunarodnoj mobilnosti bodova.

Nacionalne agencije ili, za partnerske zemlje, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije, a možete se obratiti i Europskoj komisiji.

Udruga studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) nudi studentima i bivšim studentima programa Erasmus+ dinamično okruženje za umrežavanje, profesionalni razvoj i interkulturalnu razmjenu.