Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Φοιτητές και μέλη του προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να στέλνουν φοιτητές και μέλη του προσωπικού τους στο εξωτερικό (σε άλλες χώρες του προγράμματος ή άλλες χώρες-εταίρους) για σπουδές, διδασκαλία, κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε συμμετέχοντα ιδρύματα.

Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να δέχονται φοιτητές και μέλη του προσωπικού από το εξωτερικό. Περίοδοι άσκησης ανάμεσα σε χώρες του προγράμματος και χώρες-εταίρους ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο νέων συμφωνιών κινητικότητας από το καλοκαίρι του 2018 και μετά.

Πώς λειτουργεί;

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ως μεμονωμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε ως μέλη μιας «εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας», δηλαδή μιας ομάδας οργανισμών την οποία διαχειρίζεται ένας μόνο συντονιστικός οργανισμός.

Οι οργανισμοί αυτοί εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις βασικές κατηγορίες:

  • Αιτούντες οργανισμοί - υπεύθυνοι για την υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των σχεδίων· μπορούν επίσης να ενεργούν ως οργανισμοί αποστολής
  • Οργανισμοί αποστολής - υπεύθυνοι είτε να επιλέγουν φοιτητές/μέλη του προσωπικού για αποστολή στο εξωτερικό είτε να διαχειρίζονται την υποδοχή φοιτητών/μελών του προσωπικού από χώρες-εταίρους, καθώς και προσκεκλημένου προσωπικού επιχειρήσεων
  • Οργανισμοί υποδοχής - υπεύθυνοι για την υποδοχή φοιτητών/μελών του προσωπικού από το εξωτερικό καθώς και για τη διοργάνωση προγραμμάτων σπουδών/πρακτικής άσκησης
  • Ενδιάμεσοι οργανισμοί - ως εταίροι σε κοινοπραξία κινητικότητας, οι οργανισμοί αυτοί συμμετέχουν στη στήριξη και τη διευκόλυνση του έργου της κοινοπραξίας.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE), ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν την αίτηση μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας.

Οι κοινοπραξίες που σκοπεύουν να συμμετάσχουν πρέπει επίσης να διαθέτουν πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας.

Άλλοι οργανισμοί από χώρες του προγράμματος μπορούν επίσης να συμμετέχουν, αλλά δεν χρειάζονται ECHE.

Παρόλο που οργανισμοί από χώρες-εταίρους μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών-εταίρων δεν είναι επιλέξιμα για τον ECHE. Αντ' αυτού, δεσμεύονται να σέβονται τις αρχές του χάρτη και να καθορίζουν σαφώς στη συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων τη στήριξη που προτίθενται να παρέχουν στους συμμετέχοντες.

Αφού λάβουν τον ECHE και/ή την πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας, οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται στους φοιτητές πρέπει να αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών τους, και οι δραστηριότητες που προσφέρονται στους ασκούμενους φοιτητές πρέπει επίσης να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του ασκουμένου. Πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων, ο οργανισμός αποστολής, ο οργανισμός υποδοχής και ο φοιτητής πρέπει να υπογράψουν συμφωνία μάθησης στην οποία καθορίζονται:

  • οι ακαδημαϊκές μονάδες των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο ίδρυμα υποδοχής,
  • οι ακαδημαϊκές μονάδες των μαθημάτων που πρέπει να αντικατασταθούν στο πτυχίο του φοιτητή από το ίδρυμα αποστολής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό, και
  • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους.

Οι δραστηριότητες του προσωπικού που μεταβαίνει στο εξωτερικό πρέπει να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, τόσο από τον οργανισμό αποστολής όσο και από τον οργανισμό υποδοχής.

Όπως προαναφέρθηκε, όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μια δράση κινητικότητας πρέπει να υπογράψουν συμφωνία κινητικότητας, στην οποία καθορίζονται:

  • τα στοχευμένα μαθησιακά αποτελέσματα,
  • οι όροι επίσημης αναγνώρισης (π.χ. μέσω του ECTS), και
  • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους.

Επιπλέον, κάθε οργανισμός που έχει υπογράψει τον ECHE πρέπει επίσης να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής προετοιμασίας. Για δράσεις κινητικότητας πέραν των δύο μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει διαδικτυακό εργαλείο γλωσσικής υποστήριξης για την αξιολόγηση και βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σχέδια κινητικότητας διαχειρίζεται ο αρμόδιος εθνικός φορέας σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση μεμονωμένων οργανισμών, ο αρμόδιος αυτός φορέας είναι ο εθνικός φορέας της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός, και στην περίπτωση κοινοπραξίας ο εθνικός φορέας της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο συντονιστής της κοινοπραξίας.

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον ECHE, την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Η χορήγηση του ECHE ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Κάθε χρόνο, δημοσιεύεται από τους εθνικούς φορείς πρόσκληση για πιστοποίηση κοινοπραξίας. Η πιστοποίηση κοινοπραξίας ισχύει για τρία χρόνια. Οι οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν πιστοποίηση και επιχορηγήσεις ταυτόχρονα.

Περισσότερα

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες αυτές. Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κριτήρια χορήγησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους κανόνες χρηματοδότησης μπορείτε να βρείτε στο Μέρος Β.

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για σχέδια κινητικότητας μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών-εταίρων πρέπει να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο διεθνούς κινητικότητας βάσει της μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων και τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διεθνή κινητικότητα βάσει της μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων.

Οι εθνικοί φορείς ή, για τις χώρες-εταίρους, τα εθνικά γραφεία (ενδεχομένως) μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ένωση σπουδαστών και αποφοίτων Erasmus+ (ESAA) προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους Erasmus+ ένα δυναμικό φόρουμ για δικτύωση, επαγγελματική εξέλιξη και διαπολιτισμικές ανταλλαγές.