Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Osebje (mobilnost za poučevanje)

Možnost poučevanja za osebje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na izobraževalni ustanovi v tujini.

Možnost lahko izkoristijo tako zaposleni v izobraževalnem sektorju kot posamezniki v gospodarstvu, ki jih povabijo, da svoje znanje o določenem področju, predmetu ali vprašanju prenesejo na študente.

Erasmus+ podpira možnosti poučevanja na izobraževalnih ustanovah vseh stopenj.

Možnosti

Visokošolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na visokošolskih ustanovah v tujini. Visokošolski učitelji lahko poučujejo na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ ali partnerski državi. Zaposleni v gospodarstvu lahko poučujejo na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+.

Več ...

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na ustanovah poklicnega in strokovnega izobraževanja v tujini. Zaposleni v poklicnem izobraževanju lahko poučujejo v organizaciji v državi programa Erasmus+.

Več ...

Šolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na šolah v tujini za strokovne delavce v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Izkušnja poučevanja v tujini da širši pogled na izobraževanje, omogoči izmenjavo znanja s kolegi v drugi državi in spoznavanje dobrih praks v izobraževanju. Mobilnost za poučevanje je možna med šolami s sedežem v državah programa Erasmus+.

Več ...

Izobraževanje odraslih

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na ustanovi za izobraževanje odraslih v tujini. Zaposleni v izobraževanju odraslih lahko poučujejo ali vodijo usposabljanje v organizaciji v državi programa Erasmus+. Takšna izkušnja prinaša nove poglede na pedagoško delo ter omogoča izpopolnjevanje v tujem jeziku in spoznavanje tuje kulture.

Več ...

Zaposleni s telesnimi, duševnimi, zdravstvenimi težavami

Zaposlenim s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalno osebje ustanove gostiteljice.

Več ...