Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szakemberek (oktatás)

Az Erasmus+ program révén a szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos ideig külföldi oktatási intézményben tanítsanak.

Az oktatási ágazaton belül és az üzleti szektorban dolgozó szakemberek egyaránt élhetnek a lehetőséggel, hogy ismereteiket és tapasztalataikat megosszák a külföldi oktatómunka során.

Az Erasmus+ program keretében az oktatási intézményrendszer minden szintjén lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődő szakemberek külföldön tanítsanak.

Felsőoktatás

Az Erasmus+ program támogatást biztosít ahhoz, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig külföldi felsőoktatási intézményekben tanítsanak. Ha Ön felsőoktatásban dolgozó szakember, akkor bizonyos ideig oktatómunkát végezhet valamelyik programország vagy partnerország felsőoktatási intézményében. Ha az üzleti szférában dolgozik, támogatást kaphat ahhoz, hogy valamelyik programország felsőoktatási intézményében diákokat tanítson, megosztva velük szaktudását.

További információk

Szakképzés

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi szakképző intézményekben. Ha Ön a szakképzés terén dolgozik, akkor bizonyos ideig oktatómunkát végezhet valamelyik programországban, egy másik szervezetnél.

További információk

Iskolai oktatás

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi iskolákban. A külföldi oktatómunka elősegíti, hogy a résztvevők tapasztalatot és véleményt cseréljenek más országokban dolgozó kollégáikkal, elsajátítsanak olyan módszereket, melyek a fogadó országban már beváltak, továbbá hogy bővüljön szakmai látókörük. Ezek a lehetőségek programországok iskolái között valósulhatnak meg.

További információk

Felnőttoktatás

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig külföldi felnőttoktatási szervezetekben tanítsanak. Ha Ön felnőttoktatásban dolgozó szakember, akkor bizonyos ideig oktatási és képzési tevékenységet végezhet valamelyik programországban, egy másik szervezetnél. Ez segíthet abban, hogy javítsa nyelvtudását és bővítse kulturális ismereteit, illetve hogy új nézőpontból lásson rá az oktatási módszerekre és közelítésmódokra.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek, és jogosultak ugyanolyan támogató szolgáltatásokra, mint amilyeneket a fogadó intézmény a helyi szakembereknek nyújt.

További információk