Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, oferując im wyjazdy na stypendia lub szkolenia zagraniczne.

Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi praktyki zawodowe, praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) lub okresy obserwacji w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego lub organizacjach mających siedzibę w w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Do takich organizacji należą np. przedsiębiorstwa, organy publiczne, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe.

Czas trwania

Pobyt w celach szkoleniowych musi trwać co najmniej dwa dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Twoja instytucja musi razem z inną instytucją lub organizacją brać udział w projekcie mobilności dotyczącym kształcenia i szkolenia zawodowego.

Przed rozpoczęciem szkolenia podpisz ze swoją instytucją oraz instytucją lub organizacją przyjmującą porozumienie o mobilności. Dokument ten będzie określać Twoje cele edukacyjne, prawa i obowiązki oraz w jaki sposób zrealizowane szkolenie zostanie formalnie uznane.

Wsparcie finansowe

Unijne dotacje są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania podczas Twojego pobytu za granicą oraz na wsparcie organizacyjne instytucji uczestniczących.

Chociaż dofinansowanie pochodzi ze środków UE, to zarządzają nim uczestniczące instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego. Instytucje te odpowiadają również za dokonywanie płatności osobom prywatnym.

Jak złożyć wniosek

Osoby prywatne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioski składa instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego, która wybiera uczestników wyjazdu za granicę spośród swoich pracowników.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Skontaktuj się ze swoją instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Również w Przewodniku po programie Erasmus+ można znaleźć szczegółowe informacje na temat dostępnych możliwości:

  • W części B można znaleźć kryteria przyznania dofinansowania, kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania.

Agencje krajowe mogą pomóc w razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku.