Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personeel (lesgeven)

Erasmus+ biedt de mogelijkheid om een tijdje te gaan lesgeven aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

Dat geldt zowel voor wie in het onderwijs werkt als voor werknemers van bedrijven of organisaties die gevraagd worden hun kennis over een bepaalde sector, studiegebied of kwestie te delen.

Onderwijsinstellingen van alle niveaus kunnen als gastheer optreden.

Hoger onderwijs

Erasmus+ biedt u de kans om een tijdje les te gaan geven aan een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland. Werkt u in het hoger onderwijs, dan kunt gaan lesgeven aan een onderwijsinstelling in een Erasmus+-programma- of partnerland. Komt u uit het bedrijfsleven, dan kunt u steun krijgen om les te gaan geven aan en uw kennis te delen met instellingen voor hoger onderwijs in een programmaland.

Meer informatie

Beroepsonderwijs

Met Erasmus+ kunt ook gaan lesgeven aan een buitenlandse instelling voor beroepsonderwijs. Werkt u in deze sector, dan kunt u een tijdje als leerkracht aan de slag bij een andere instelling in een Erasmus+-programmaland.BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs

Meer informatie

Scholen

Ook als u op een kleuterschool, basisschool of middelbare school werkt, biedt Erasmus+ u de kans om te gaan lesgeven aan een school in het buitenland. U kunt daardoor uw kijk op het onderwijs verrijken, kennis uitwisselen met collega's uit een ander land en nieuwe onderwijsmethoden ontdekken. Zo'n uitwisseling is mogelijk tussen scholen in Erasmus+-programmalanden.

Meer informatie

Volwassenenonderwijs

Erasmus+ maakt het mogelijk om een bepaalde periode naar het buitenland te gaan om les te geven aan een buitenlandse instelling voor volwassenenonderwijs. Werkt u in deze sector, dan kunt u een tijdje als leerkracht of instructeur aan de slag bij een andere instelling in een Erasmus+-programmaland. Met zo'n uitwisseling kunt u uw taalvaardigheid en culturele kennis verruimen en kennismaken met andere lesmethoden en benaderingen.

Meer informatie

Personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor deze personeelsleden is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hun bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen personeel van deze categorie.

Meer informatie