Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokyti vykstantiems darbuotojams

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių tam tikrą laiką mokyti užsienio mokymo įstaigoje.

Šiomis galimybėmis gali naudotis tiek švietimo sektoriaus darbuotojai, tiek verslu užsiimantys asmenys, pakviesti pasidalyti savo žiniomis apie konkretų sektorių, temą arba klausimą su studentais.

Pagal programą „Erasmus+“ galima mokyti visų lygių užsienio švietimo įstaigose.

Aukštasis mokslas

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokyti užsienio aukštojo mokslo įstaigose. Jeigu dirbate aukštojo mokslo sektoriuje, galite tam tikrą laiką dėstyti programos „Erasmus+“ šalies arba šalies partnerės įstaigoje. Verslu užsiimantys asmenys gali gauti paramą mokyti ir dalytis žiniomis su programos šalių aukštojo mokslo įstaigomis.

Daugiau informacijos

Profesinis mokymas

Pagal „Erasmus+“ remiamas laikinas dėstymas profesinio mokymo (PM) įstaigose užsienyje. Jei dirbate PM, galite tam tikrą laiką mokyti kitoje organizacijoje, esančioje programos „Erasmus+“ šalyje.

Daugiau informacijos

Mokyklinis ugdymas

Pagal „Erasmus+“ remiamos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo sektoriaus darbuotojų komandiruotės mokyti užsienio mokyklose. Mokydami užsienyje galite praplėsti savo akiratį švietimo srityje, pasidalyti žiniomis su užsienio kolegomis, susipažinti su gerosios švietimo praktikos pavyzdžiais. Šios galimybės suteikiamos programos „Erasmus+“ šalių mokykloms.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimas

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokyti suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje. Jeigu dirbate suaugusiųjų švietimo sektoriuje, galite išvykti tam tikrą laikotarpį mokyti kitoje organizacijoje programos „Erasmus+“ šalyje. Tokia patirtis ir mainai gali padėti tobulinti kalbų įgūdžius, įgyti daugiau žinių apie kitos šalies kultūrą, taip pat suteikia galimybę naujai pažvelgti į mokymo praktiką ir metodus.

Daugiau informacijos

Fizinę, psichikos negalią ar su sveikata susijusių sutrikimų turintys darbuotojai

Numatyta papildomų lėšų, o darbuotojai turi teisę į tokias pačias paramos paslaugas, kaip ir priimančių įstaigų teikiamos paslaugos vietos darbuotojams.

Daugiau informacijos