Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ansatte (som undervisere)

Erasmus+ giver mulighed for at tage til en udenlandsk uddannelsesinstitution for at undervise.

Det gælder både personale, der arbejder i uddannelsessektoren, og folk fra erhvervslivet, der inviteres til at dele deres viden om en sektor eller et emneområde med elever og studerende.

Via Erasmus+ er det muligt at undervise i udlandet på uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Videregående uddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved højere læreanstalter i udlandet. Hvis du arbejder inden for de videregående uddannelser, kan du rejse ud og undervise på en institution i et programland eller partnerland under Erasmus+. Erhvervsfolk kan få støtte til at undervise og dele deres viden på højere læreanstalter i lande, der deltager i Erasmus+.

Få mere at vide

Erhvervsuddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved erhvervsuddannelsesinstitutioner i udlandet. Hvis du arbejder i en erhvervsuddannelsesinstitution, kan du i en periode undervise eller give kurser i en anden organisation i et af de programlande, der deltager i Erasmus+.erhvervsuddannelseerhvervsuddannelse

Få mere at vide

Førskole-, grundskole- og ungdomsuddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved skoler i udlandet for ansatte inden for førskole-, grundskole- og ungdomsuddannelserne. Ved at undervise i udlandet kan du få større indsigt i uddannelse, udveksle viden med kolleger i et andet land og lære nyt om god undervisningspraksis. Disse muligheder er tilgængelige for ansatte på skoler i programlande, der deltager i Erasmus+.

Få mere at vide

Voksenuddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsopgaver i voksenuddannelsesorganisationer i udlandet. Hvis du arbejder med voksenundervisning, kan du i en periode undervise eller give kurser i en anden organisation i et af de programlande, der deltager i Erasmus+. En sådan erfaring og vidensudveksling kan give dig bedre sprogfærdigheder, større kulturel viden og nye perspektiver på undervisningspraksisser og -metoder.

Få mere at vide

Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer

Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte.

Få mere at vide