Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Töötajad (õpetamine)

Erasmus+ raames saavad õppejõud ja õpetajad ajutiselt töötada välismaa haridusasutuses.

Seda võimalust saavad kasutada nii haridusvaldkonnas töötavad inimesed kui ka ettevõtete töötajad, keda kutsutakse jagama õppuritele oma teadmisi ja kogemusi konkreetse sektori, teema või küsimuse kohta.

Erasmus+ raames saavad välismaal õpetamise võimalust kasutada kõigi haridustasemete töötajad.

Kõrgharidus

Erasmus+ toetab õpetamisperioode välisriigi kõrgkoolides. Kõrghariduse valdkonna töötajad saavad minna õpetama Erasmus+ programmi- või partnerriiki. Ettevõtete töötajad võivad saada toetust, et õpetada ja jagada teadmisi programmiriikides asuvates kõrgkoolides.

Lisateave

Kutseharidus ja -koolitus

Erasmus+ toetab õpetamislähetusi välismaal asuvatesse kutseharidus- ja -koolitusasutustesse. Kui töötate kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, siis saate õpetada Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis.kutseharidus ja -koolitus

Lisateave

Üldharidus

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda teiste riikide koolides toimuvates õpetamislähetustes. Välismaal õpetamine aitab saada haridusest laiemat ülevaadet, jagada teadmisi oma kolleegidega teises riigis ja omandada haridusalaseid häid tavasid. Need võimalused on mõeldud kasutamiseks Erasmus+ programmiriikides asuvate koolide vahel.

Lisateave

Täiskasvanuõpe

Erasmus+ toetab õpetamislähetusi välismaal asuvatesse täiskasvanuõppe organisatsioonidesse. Kui töötate täiskasvanuõppe valdkonnas, siis saate õpetada või pakkuda koolitust Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis. Õpetamislähetuses saadud kogemused ja kontaktid aitavad parandada keeleoskust ning suurendada kultuurilisi teadmisi, samuti pakuvad need uusi vaatenurki õpetamismeetoditele ja -tavadele.

Lisateave

Füüsiliste, vaimsete või tervislike erivajadustega töötajad

Selleks on olemas täiendavad rahalised vahendid ja töötajatel on õigus samaväärsetele tugiteenustele, mida vastuvõttev asutus pakub kohalikele töötajatele.

Lisateave