Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stażyści

Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą, umożliwiające zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Znajomość innych kultur oraz umiejętności językowe zdobyte podczas stażu mogą przydać się podczas poszukiwania pierwszej pracy.

Poza tym podczas stażu w odpowiedniej organizacji zdobywa się umiejętności praktyczne, jakie trudno wynieść z zajęć, wykładów lub szkoleń.

Staże odbywać mogą uczniowie, studenci oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli naukę. Można ubiegać się o staż w dowolnej organizacji, której działalność jest związana z kierunkiem studiów.

Możliwości

Studenci i absolwenci

Studenci uczelni mających siedzibę w krajach uczestniczących w programie mogą otrzymać dofinansowanie z programu Erasmus+ na staże za granicą. Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Więcej informacji

Uczniowie szkół zawodowych, osoby przyuczające się do zawodu i absolwenci szkół zawodowych

Erasmus+ oferuje dofinansowanie na staże zagraniczne dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Ta oferta przeznaczona jest również dla uczniów odbywających staż przyuczający do zawodu w firmie oraz dla niedawnych absolwentów szkół zawodowych.

Więcej informacji