Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sħubijiet fuq Skala Żgħira

Dwar l-opportunità

Is-Sħubijiet fuq Skala Żgħira għandhom l-għan li jilħqu l-organizzazzjonijiet lokali jew dawk li għandhom inqas esperjenza bl-Erasmus+. Huma maħsuba biex iwessgħu l-aċċess għall-programm għal atturi u individwi fuq skala żgħira li diffiċli jintlaħqu fl-oqsma tal-edukazzjoni fl-iskola, l-edukazzjoni tal-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport. Jagħmlu dan permezz ta’

  • ammonti ta’ għotjiet aktar baxxi mogħtija lill-organizzazzjonijiet
  • tul iqsar
  • rekwiżiti amministrattivi aktar sempliċi
  • inqas ostakli għad-dħul
  • formati flessibbli – taħlita ta’ attivitajiet transnazzjonali u nazzjonali – biex organizzazzjonijiet iżgħar ikunu jistgħu jilħqu persuni b’inqas opportunitajiet

Is-Sħubijiet fuq Skala Żgħira jistgħu jikkontribwixxu għall-ħolqien u l-iżvilupp ta’ networks transnazzjonali u l-konnessjoni ta’ politiki lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. Huma jappoġġjaw ukoll iċ-ċittadinanza Ewropea attiva u jġibu d-dimensjoni Ewropea fil-livelli lokali.

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f’Pajjiż tal-Programm tista’ tapplika għal Sħubija fuq Skala żgħira. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett. Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, stabbilita f’Pajjiż tal-Programm (ara “Pajjiżi Eliġibbli”) tista’ tipparteċipa fis-sħubija.

Irrispettivament mill-qasam affettwat mill-proġett, is-Sħubijiet fuq Skala Żgħira huma miftuħa għal kwalunkwe tip ta’ organizzazzjoni fi kwalunkwe qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, l-isport jew setturi soċjoekonomiċi oħra. L-organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet f’oqsma oħra (eż. awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, ċentri ta’ rikonoxximent u validazzjoni, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet kummerċjali, ċentri ta’ gwida, organizzazzjonijiet kulturali u sportivi) jistgħu jieħdu sehem ukoll.

Skont il-prijorità u l-għanijiet indirizzati mill-proġett, is-Sħubijiet fuq Skala Żgħira għandhom jinvolvu l-iktar firxa adegwata u differenti ta’ sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-għarfien espert speċifiku differenti tagħhom.

Kif tapplika

L-organizzazzjonijiet interessati li japplikaw għandhom jagħmlu dan permezz tal-portal tal-finanzjament u tal-offerti tal-UE.

Se ssir Sejħa għall-Proposti waħda fl-2021. Id-data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-għotja hija s-17 ta’ Ġunju 2021 (17:00 CEST).

Politiki relatati

Is-sħubijiet fuq skala żgħira għandhom l-għan li jiksbu l-istess prijoritajiet bħal dawk tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni.

Skopri aktar

Il-Gwida tal-Programm tal-Erasmus+ hija s-sors ewlieni ta’ informazzjoni dwar is-Sħubijiet għall-kooperazzjoni. Fiha wkoll l-informazzjoni kollha dwar il-prijoritajiet, il-kriterji tal-għoti, ir-regoli dwar il-finanzjament u aktar.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Closed

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Closed

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).