Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavīrusa ietekme

Šī lapa paredzēta studentiem, skolēniem, brīvprātīgajiem un citiem programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem. Tajā sniegta informācija par to, kā koronavīruss ietekmē aktivitātes, kādas izmaiņas tiek veiktas un kāda palīdzība ir pieejama.

Covid-19 uzliesmojums negatīvi ietekmē programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros notiekošās vai plānotās aktivitātes.

Mūsu rīcība

Eiropas Komisijas galvenais mērķis ir nodrošināt visu programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku drošību un aizsardzību, vienlaikus pilnībā ievērojot visus valsts līmenī noteiktos ierobežošanas pasākumus. Eiropas Komisija strādā pie tā, lai palīdzētu finansējuma saņēmējiem un studentiem, skolēniem, brīvprātīgajiem un citiem programmu dalībniekiem tikt galā ar grūtībām, kas tiem radušās.

Komisija sadarbībā ar “Erasmus+” valstu aģentūrām un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA) turpmāk savu rīcību pielāgos šai bezprecedenta situācijai, vajadzības gadījumā precizējot un vienkāršojot pieteikšanos vai noteikumus un procedūras.

Ārkārtas uzaicinājumu publicēšana

Lai atbalstītu gatavību digitālajai izglītībai un radošās prasmes, 2020. gada 25. augustā tika izsludināti divi “Erasmus+” ārkārtas uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus. Katrā uzaicinājumā ir paredzēti 100 miljoni EUR, lai reaģētu uz koronavīrusa epidēmiju.

  • Uzaicinājums par gatavību digitālajai izglītībai atbalstīs skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, kā arī augstākās izglītības projektus. Šā uzaicinājuma mērķis būs uzlabot tiešsaistes, tālmācības un jaukta tipa mācības, tostarp atbalstīt skolotājus un pasniedzējus, kā arī aizsargāt digitālo mācību iespēju iekļaujošo raksturu.
  • Uzaicinājums par radošuma partnerībām atbalstīs projektus jaunatnes, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Uzaicinājuma mērķis ir attīstīt prasmes un kompetences, kas veicina radošumu un sekmē darba ar jaunatni kvalitāti, inovāciju un atzīšanu.

Abi uzaicinājumi palīdzēs sasaistīt izglītības, apmācības un jaunatnes organizācijas ar organizācijām kultūras un radošajās nozarēs.

Pieteikšanās termiņš ir 2020. gada 29. oktobris. Ieinteresētajām organizācijām būtu jāsazinās ar savas valsts “Erasmus+” aģentūru.

Sīkāka informācija un paskaidrojumi par uzaicinājumiem ir pieejami 2020. gada programmas “Erasmus+” vadlīniju otrajā labojumā.

Ietekmes apsekojumi 2020. gada maijā

Eiropas Komisija veica divus apsekojumus, lai apkopotu mobilitātes dalībnieku un augstākās izglītības iestāžu viedokļus par to, kā Covid-19 uzliesmojums ir ietekmējis attiecīgi to projektu un pasākumu parasto norisi.

Eiropas universitāšu iniciatīvas aptaujas rezultāti (angļu valodā)

Mācību mobilitātes apsekojuma rezultāti (angļu valodā)

Bieži uzdotie jautājumi

Kur vērsties ar jautājumiem par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz programmas “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēm?

Individuālie dalībnieki

Studentiemskolotājiemjauniešiemjaunatnes darbiniekiembrīvprātīgajiem un citiem dalībniekiem, kuri saskaras ar grūtībām, jāsazinās ar attiecīgo iestādi vai organizāciju savā valstī. Iestādēm un organizācijām būtu jānodrošina saziņas iespējas ar projektu dalībniekiem, pat ja to telpas ir slēgtas.

Ņemiet vērā, ka atbildes uz finanšu jautājumiem (kompensācijas, izmaksu attiecināmība, dotāciju piešķiršanas nosacījumi u. c.) var aizņemt nedaudz vairāk laika, jo piekļuve daudzām iestādēm un organizācijām ir ierobežota.

Papildu jautājumi dalībniekiem

Saņēmējorganizācijas

Universitātēmskolāmjaunatnes organizācijām un citiem saņēmējiem atbalsta saņemšanai jāsazinās ar aģentūru, kas piešķīrusi projektu, proti,

  • ar valsts aģentūru savā valstī attiecībā uz lielāko daļu programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa darbību. Valsts aģentūras darbojas ES dalībvalstīs, kā arī Ziemeļmaķedonijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Turcijā, Serbijā un Apvienotajā Karalistē
  • vai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA) attiecībā uz programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa centralizētajām darbībām (piemēram, Erasmus Mundus kopīgie maģistra grādi, Jean Monnet, Eiropas universitātes, Profesionālās izcilības centri, Spēju veidošana, Vienota Eiropas jaunatne vai Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās).

Papildu jautājumi organizācijām

Citi projekta partneri

Projekta partneriem, kas nav projekta finansējuma saņēmēji (augstskolas, skolas, jaunatnes organizācijas u. c.), būtu jāsadarbojas ar projekta koordinatoru (projekta finansējuma saņēmējiem).

Skatīt arī:

Faktu lapa – praktiski padomi dalībniekiem

Plašāks konteksts

Informācija par Eiropas Komisijas rīcību koronavīrusa apkarošanā

Related news

Publicēšanas datums:: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Publicēšanas datums:: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Publicēšanas datums:: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.