Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ka3. Pályázati kategória: Szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás

A KA3. pályázati kategória az európai uniós szintű szakpolitikai együttműködés számára nyújt támogatást, és ezáltal olyan meglévő szakpolitikák végrehajtásához és új szakpolitikák kidolgozásához járul hozzá, amelyek európai uniós és rendszerszinten korszerűsítést és reformokat idézhetnek elő az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén.

A pályázati kategória keretében végrehajtott pályázattípusok céljai a következők:

 • az oktatással és képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós szakpolitikai menetrend előkészítése és támogatása a nyitott koordinációs módszerek irányításának és működésének lehetővé tétele révén;
 • magas szintű közigazgatási szervek által vezetett európai szakpolitikai kísérletezés, amely magában foglalja a szakpolitikai intézkedések számos országban történő, megalapozott értékelési módszerekkel zajló gyakorlati kipróbálását;
 • az oktatási, képzési, ifjúsági és sportrendszerekkel, valamint a nemzeti és európai szintű szakpolitikákkal kapcsolatban alátámasztó információk és ismeretek összegyűjtése az átgondolt szakpolitikai döntéshozatal elősegítése céljából;
 • a készségek és képesítések átláthatóságának és elismerésének, a kreditek átvitelének, a minőségbiztosítás előmozdításának, a nem formális és informális tanulás érvényesítése támogatásának, a készségmenedzsmentnek és a pályaorientációnak a megkönnyítése;
 • az Európai Unión belüli és azon kívüli érdekeltekkel folytatott szakpolitikai párbeszéd elősegítése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő döntéshozók, gyakorlati szakemberek és egyéb érdekeltek részvételével zajló konferenciák, rendezvények és egyéb tevékenységek keretében annak érdekében, hogy ezek növeljék a releváns európai szakpolitikai menetrendekkel kapcsolatos tudatosságot, és népszerűsítsék Európát mint kiváló tanulmányi és kutatási helyszínt;
 • a program minőségi szempontú végrehajtásának javítása a nemzeti irodák közötti ismeretek és gyakorlatok átadásának elősegítése, valamint a nemzeti irodák és a Bizottság olyan, „agytröszt” erőforrásokkal történő ellátása révén, amelyekkel részletesebben kidolgozhatják a program megvalósítására szolgáló tevékenységeket és a stratégiákat, és ezáltal erősebb kapcsolatok alakíthatók ki a szakpolitikai fejleményekkel, és olyan eszközök bocsáthatók rendelkezésre, amelyekkel jobban ki lehet aknázni a potenciális szinergiákat és kiegészítő jellegeket;
 • lehetőségek biztosítása az emberek számára, hogy életük bármely szakaszában külföldi tanulási tapasztalatra tegyenek szert a szakterületükön, például a közigazgatás, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az új technológiák és a vállalkozások stb. területén;
 • annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ végrehajtásáért felelős szervek facilitátorként járjanak el az Erasmus+ projektek bővítése terén abból a célból, hogy azok támogatásra pályázhassanak, vagy a nemzeti és regionális szinten kezelt európai strukturális és beruházási alapok, a kutatási és innovációs keretprogram és a migráció, biztonság, igazságügy és polgárság, valamint az egészségügy és a kultúra területéhez kapcsolódó programok segítségével szinergiákat alakítsanak ki;
 • olyan események, kampányok és egyéb tevékenységek támogatása, amelyek tájékoztatják a polgárokat és a szervezeteket/intézményeket az Erasmus+ programról, valamint az Európai Unió oktatás, képzés, ifjúság és sport területeit érintő szakpolitikáiról;
 • a bevált gyakorlatok, valamint a támogatott projektek kapcsán megvalósult sikertörténetek azonosításához és disszeminációjához történő hozzájárulás annak érdekében, hogy nagyobb láthatóságra tegyenek szert, és helyi, nemzeti és európai szintre kiterjeszthetők legyenek.

A támogatható tevékenységek

 A következő pályázattípus végrehajtása a pályázati útmutatón keresztül történik:

 • Együtt Európa Ifjúsága

Ezt a pályázattípust az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.

A KA3. pályázati kategória számos olyan további pályázattípust foglal magában, amelyek támogatják azokat az oktatás, képzés és ifjúság területéhez kapcsolódó szakpolitikai reformokat, amelyek végrehajtása közvetlenül az Európai Bizottság által, vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által kezelt konkrét pályázati felhívásokon keresztül történik. E pályázattípusok csoportosítását a következő szakaszok tartalmazzák:

 • európai szakpolitikák kidolgozására irányuló támogatás;
 • a készségek, kompetenciák és képesítések színvonalát, átláthatóságát és elismerését elősegítő uniós eszközökre és intézkedésekre irányuló támogatás;
 • a főbb érdekeltekkel és nemzetközi szervezetekkel/intézményekkel folytatott szakpolitikai párbeszéd és együttműködés;
 • a program minőségi és inkluzív végrehajtását elősegítő intézkedések;
 • más uniós eszközökkel való együttműködés, és egyéb uniós szakpolitikák támogatása;
 • disszeminációs és tudatosságnövelő tevékenységek.

A támogatott pályázattípusokról további tájékoztatás olvasható az Európai Bizottság és a Végrehajtó Ügynökség weboldalain.