Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Na temelju aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU organizacije i neformalne skupine mladih mogu primati potporu za provedbu projekata koji mladima s manje mogućnosti omogućuju da u inicijativi DiscoverEU sudjeluju ravnopravno sa svojim vršnjacima.

DiscoverEU mladim osobama koje su napunile 18 godina nudi mogućnost kratkoročnog pojedinačnog ili grupnog iskustva putovanja Europom, i to vlakom ili drugim prijevoznim sredstvima prema potrebi. Ciljevi su sljedeći:

Akreditirane organizacije imaju mogućnost prijaviti se za financiranje (podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva) za aktivnosti mobilnosti mladih na pojednostavnjen način. Prijave se temelje na prethodno odobrenom akreditacijskom planu aktivnosti pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu broja aktivnosti koje bi se trebale provesti i broja uključenih sudionika.

Trener

Osoba koja nije član skupine nego pomaže mladima u pripremi, provedbi i evaluaciji njihova projekta solidarnosti.

Izgradnja zajednice

Stvaranje ili unapređivanje zajednice pojedinaca koji dijele potrebu ili interes ili su proživjeli iskustvo koje im je zajedničko polazište. Procesom izgradnje zajednice nastaje vrlo aktivna skupina čiji članovi razmjenjuju praksu i ideje za daljnji razvoj u korist same zajednice.

Cilj je projekata „Mladi Europe zajedno” uspostaviti mrežu za promicanje regionalnih partnerstava kojima će se upravljati u bliskoj suradnji s mladima iz cijele Europe (države članice EU-a i/ili treće zemlje pridružene programu). U okviru tih mreža trebala bi se organizirati suradnja, razmjene, promicati osposobljavanje (primjerice za voditelje mladih) i mladima omogućiti da sami pokrenu zajedničke projekte koji se mogu provoditi putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Erasmus akreditacije su alat za organizacije koje se žele uključiti u prekograničnu razmjenu i suradnju te koje planiraju redovito provoditi aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja.

Erasmus akreditacija u području mladih omogućuje jednostavniji pristup mogućnostima za financiranje u okviru ključne aktivnosti 1 – aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u području mladih.

U ovom se odjeljku Vodiča kroz program predstavljaju projektne aktivnosti u okviru ključne aktivnosti 1 u području mladih. Te aktivnosti pružaju mogućnosti za neformalno i informalno učenje za mlade i osobe koje rade s mladima.

Neformalno i informalno učenje mladima omogućuje da steknu nužne kompetencije koje pridonose njihovu osobnom, društvenom i obrazovnom razvoju te potiče njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, čime im se povećavaju mogućnosti zapošljavanja.

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području mladih u zemljama sudionicama programa i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je poduprijeti međunarodnu suradnju i dijalog o politikama u području mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja i dobrobiti mladih i njihovih organizacija.

Ciljevi aktivnosti

Cilj aktivnosti bit će:

Subscribe to Youth