Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Taħt l-Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ Discover EU, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi informali taż-żgħażagħ jistgħu jirċievu appoġġ biex iwettqu proġetti li jippermettu liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jipparteċipaw f’DiscoverEU fuq l-istess livell mal-pari tagħhom.

DiscoverEU toffri liż-żgħażagħ li għandhom 18-il sena ċans li jkollhom esperjenza individwali jew fi grupp fuq perjodu ta’ żmien qasir li jivvjaġġaw madwar l-Ewropa bil-ferrovija jew b’mezzi oħra ta’ trasport fejn meħtieġ. L-objettivi huma li ż-żgħażagħ:

L-organizzazzjonijiet akkreditati għandhom il-possibbiltà li japplikaw għall-finanzjament (talba għal għotja) għall-attivitajiet ta’ mobbiltà taż-żgħażagħ b’mod simplifikat. L-applikazzjonijiet huma bbażati fuq il-pjan ta’ akkreditazzjoni approvat qabel, u b’hekk lista u deskrizzjoni dettaljati tal-attivitajiet pjanati mhumiex meħtieġa. Minflok, l-applikazzjonijiet jiffukaw fuq l-istima tal-għadd ta’ attivitajiet li għandhom jiġu implimentati u l-għadd ta’ parteċipanti involuti.

Kowċ

Persuna riżorsa - mhux membru tal-grupp - li tappoġġa liż-żgħażagħ fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-proġett tagħhom.

Bini ta’ komunità

Il-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ komunità fost individwi li jaqsmu ħtieġa jew interess komuni jew li għexu esperjenza konġunta li ħolqot bażi komuni. Il-komunità maħluqa permezz tal-proċess tal-bini ta’ komunità hija grupp vivaċi ta’ membri li jiskambjaw prattiki u ideat għal aktar żvilupp għall-benefiċċju tal-komunità nnifisha.

Il-proġetti taż-Żgħażagħ Ewropej Flimkien għandhom l-għan li joħolqu networks li jippromwovu sħubijiet reġjonali, li għandhom jitmexxew b’kooperazzjoni mill-qrib maż-żgħażagħ minn madwar l-Ewropa (Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm). In-networks għandhom jorganizzaw skambji, jippromwovu taħriġ (pereżempju għall-mexxejja taż-żgħażagħ) u jippermettu liż-żgħażagħ infushom biex jistabbilixxu proġetti konġunti, li kollha kemm huma jistgħu jsiru permezz ta’ attivitajiet fiżiċi kif ukoll online.

L-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus huma għodda għall-organizzazzjonijiet li jridu jiftħu l-attivitajiet tagħhom għall-iskambju u l-kooperazzjoni transfruntiera u li jippjanaw li jimplimentaw attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment fuq bażi regolari.

L-akkreditazzjoni tal-Erasmus fil-qasam taż-Żgħażagħ tagħti aċċess simplifikat għall-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt l-Azzjoni Ewlenija 1 - attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment fil-qasam taż-żgħażagħ.

Din it-taqsima tal-Gwida tal-Programm tippreżenta l-azzjonijiet tal-Azzjoni Ewlenija 1 fil-qasam taż-Żgħażagħ. Dawn l-azzjonijiet jipprovdu opportunitajiet ta’ apprendiment mhux formali u informali għaż-żgħażagħ u l-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ.

L-apprendiment mhux formali u informali jippermetti liż-żgħażagħ jiksbu kompetenzi essenzjali li jikkontribwixxu għall-iżvilupp soċjoedukattiv u personali tagħhom u jrawwem il-parteċipazzjoni attiva tagħhom fis-soċjetà, u b’hekk itejjeb il-prospetti ta’ impjieg tagħhom.

Il-proġetti tal-bini tal-kapaċità huma proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ fil-pajjiżi tal-Programm u fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Dawn għandhom l-għan li jappoġġaw il-kooperazzjoni internazzjonali u d-djalogu ta’ politika fil-qasam taż-żgħażagħ u l-apprendiment mhux formali, bħala xprunatur tal-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli u l-benesseri tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u taż-żgħażagħ.

Objettivi tal-azzjoni

L-azzjoni se jkollha l-għan li:

Subscribe to Youth