Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Conas páirt a ghlacadh

Is clár an-leathan é Erasmus+ a chlúdaíonn réimse leathan gníomhaíochtaí. Braitheann an chaoi ar féidir leat páirt a ghlacadh ann go ginearálta ar dhá fhachtóir:

  1. má tá iarratas á dhéanamh agat féin nó thar ceann eagraíochta
  2. an tír ina bhfuil tú féin nó d’eagraíocht lonnaithe

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú forléargas ginearálta ar conas páirt a ghlacadh ann. Beidh ort an ghníomhaíocht shonrach ina bhfuil spéis agat a sheiceáil chun na critéir ba cheart sin a chomhlíonadh a chinntiú.

Iarratasóirí aonair

Más spéis leat páirt a ghlacadh asat féin, is é is dóichí go mbeidh ort iarratas a dhéanamh trí eagraíocht, cuir i gcás d’ollscoil, d’ionad oiliúna, do chuideachta agus mar sin de.

Féadfaidh tú a iarraidh orthu an bhfuil siad ag cur isteach ar dheontas tionscadail nó féadfaidh tú comhairle agus inspioráid a fháil ar aip Erasmus+.

I gcás fhormhór na ngníomhaíochtaí, beidh ar d’eagraíocht a bheith lonnaithe i dtír atá rannpháirteach sa chlár. Is iad sin Ballstáit an Aontais agus liosta gearr de thíortha eile atá comhlachaithe leis an gClár. Tá gníomhaíochtaí eile ar oscailt freisin do ghrúpaí atá lonnaithe i dtíortha eile nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Féach liosta na dtíortha atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+ (Ballstáit an Aontais agus na tíortha atá comhlachaithe leis an gClár)

Eagraíochtaí is iarratasóirí

Más eagraíocht thú atá ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar dheontas tionscadail nó ar ghlao ar thograí, léigh na céimeanna clárúcháin is gá duit a dhéanamh ar dtús.

Léigh faoin bpróiseas clárúcháin agus na céimeanna eile

Ba cheart duit freisin féachaint ar liosta na dtíortha atá rannpháirteach sa chlár agus liosta na dtíortha comhpháirtíochta i ngeall go gcuirfidh an áit a bhfuil tú bunaithe isteach ar an méid ar ar féidir iarratas a dhéanamh.

Na sonraí go léir maidir le clár na bliana seo

Chun sonraí cuimsitheacha a fháil faoi cé atá in ann páirt a ghlacadh, féach leat an Treoirleabhar don ghníomhaíocht nó don réimse a bhfuil spéis agat ann.

Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ó lasmuigh den Aontas?

Léigh an treoir maidir le hiarratas a dhéanamh ó lasmuigh den Aontas

Iarratas a dhéanamh le comhpháirtí tionscadail

Cuidíonn an cuardach comhpháirtí ar an tairseach ‘Maoiniúchán agus Tairiscintí’ de chuid an Aontais leat comhpháirtithe féideartha a chuardach do do thogra.

Cuardaigh comhpháirtí togra tionscadail féideartha

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.