Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Conas páirt a ghlacadh

Is clár an-leathan é Erasmus+ a chlúdaíonn réimse leathan gníomhaíochtaí. Braitheann an chaoi ar féidir leat páirt a ghlacadh ann go ginearálta ar dhá fhachtóir:

  1. má tá iarratas á dhéanamh agat féin nó thar ceann eagraíochta
  2. an tír ina bhfuil tú féin nó d’eagraíocht lonnaithe

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú forléargas ginearálta ar conas páirt a ghlacadh ann. Beidh ort an ghníomhaíocht shonrach ina bhfuil spéis agat a sheiceáil chun na critéir ba cheart sin a chomhlíonadh a chinntiú.

Quick explainer

Féadfaidh daoine ón Íoslainn, ó Lichtinstéin, ón Macadóin Thuaidh, ón Iorua, nó ón Tuirc páirt a ghlacadh sa chuid is mó de na deiseanna i ngeall go bhfuil na tíortha sin nach Ballstáit den Aontas iad comhlachaithe leis an gclár Erasmus+.

Do dhaoine ó thíortha eile nach Ballstáit den Aontas Eorpach iad, tá roinnt deiseanna eile ann, cuir i gcás Comhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus nó an ghné idirnáisiúnta de mhalartú mac léinn agus ball foirne (má ghlacann d’ollscoil páirt ann) agus scéimeanna malartaithe óige.

Beidh ort féachaint ar leathanaigh na ndeiseanna le haghaidh tuilleadh eolais, i ngeall nach ionann an incháilitheacht i gcás gach deise.

Tá dhá chineál tíre ann ina bhfuil Erasmus+ gníomhach.

Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus tíortha nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár

Is féidir leo páirt a ghlacadh i ngach gníomhaíocht de chuid an chláir Erasmus+. Orthu sin tá tíortha uile an Aontais Eorpaigh, comhaltaí de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, agus tíortha eile nach iad. Roimhe seo, tugadh ‘tíortha Cláir’ orthu.

Tíortha nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár

Is féidir leo páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí áirithe de chuid an chláir Erasmus+. Tá go leor acu sin ann ar fud an domhain. Roimhe seo, tugadh ‘tíortha Comhpháirtíochta’ orthu.

Féach liosta iomlán na dtíortha incháilithe

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Iarratasóirí aonair

Más spéis leat páirt a ghlacadh asat féin, is é is dóichí go mbeidh ort iarratas a dhéanamh trí eagraíocht, cuir i gcás d’ollscoil, d’ionad oiliúna, do chuideachta agus mar sin de.

Féadfaidh tú a iarraidh orthu an bhfuil siad ag cur isteach ar dheontas tionscadail nó féadfaidh tú comhairle agus inspioráid a fháil ar aip Erasmus+.

I gcás fhormhór na ngníomhaíochtaí, beidh ar d’eagraíocht a bheith lonnaithe i dtír atá rannpháirteach sa chlár. Is iad sin Ballstáit an Aontais agus liosta gearr de thíortha eile atá comhlachaithe leis an gClár. Tá gníomhaíochtaí eile ar oscailt freisin do ghrúpaí atá lonnaithe i dtíortha eile nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Féach liosta na dtíortha atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+ (Ballstáit an Aontais agus na tíortha atá comhlachaithe leis an gClár)

Eagraíochtaí is iarratasóirí

Más eagraíocht thú atá ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar dheontas tionscadail nó ar ghlao ar thograí, léigh na céimeanna clárúcháin is gá duit a dhéanamh ar dtús.

Léigh faoin bpróiseas clárúcháin agus na céimeanna eile

Ba cheart duit freisin féachaint ar liosta na dtíortha atá rannpháirteach sa chlár agus liosta na dtíortha comhpháirtíochta i ngeall go gcuirfidh an áit a bhfuil tú bunaithe isteach ar an méid ar ar féidir iarratas a dhéanamh.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Na sonraí go léir maidir le clár na bliana seo

Chun sonraí cuimsitheacha a fháil faoi cé atá in ann páirt a ghlacadh, féach leat an Treoirleabhar don ghníomhaíocht nó don réimse a bhfuil spéis agat ann.

Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ó lasmuigh den Aontas?

Léigh an treoir maidir le hiarratas a dhéanamh ó lasmuigh den Aontas

Iarratas a dhéanamh le comhpháirtí tionscadail

Cuidíonn an cuardach comhpháirtí ar an tairseach ‘Maoiniúchán agus Tairiscintí’ de chuid an Aontais leat comhpháirtithe féideartha a chuardach do do thogra.

Cuardaigh comhpháirtí togra tionscadail féideartha

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.