Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opiskelijat

Opiskelijat

Ulkomailla opiskelu on keskeinen osa Erasmus+ -ohjelmaa, ja sillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia opiskelijan myöhempiin työllistymismahdollisuuksiin. Lisäksi se on hyvä tilaisuus parantaa kielitaitoa, itsenäistyä ja saada itseluottamusta sekä tutustua uusiin kulttuureihin.

Erasmus+ tarjoaa myös mahdollisuuden yhdistää ulkomailla opiskelu työharjoitteluun.

Nämä mahdollisuudet ovat avoinna kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoa suorittaville.

Osallistumismahdollisuudet

Opiskelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelmasta voi saada tukea ulkomaanjakson ajaksi, olipa kyseessä Erasmus+ -ohjelmamaa tai kumppanimaa.

Lisätietoa

Harjoittelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan sellaisten opiskelijoiden työharjoittelua ulkomailla, jotka ovat korkeakouluopiskelijoita jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa. Harjoitteluun voivat osallistua myös vastavalmistuneet.

Lisätietoa

Erasmus Mundus -maisteritutkinto

Erasmus Mundus -ohjelman yhteisessä maisteriohjelmassa voi saada apurahan kansainvälisessä maisteritason koulutusohjelmassa suoritettavaa tutkintoa varten. Nämä maisteriohjelmat ovat akateemisesti korkeatasoisia, ja ne toteutetaan eri maissa toimivien korkea-asteen oppilaitosten tiiviinä yhteistyönä.

Lisätietoa

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Erasmus+ -erityistuesta on saatavilla lisärahoitusta, ja opiskelijoilla on oikeus samoihin tukipalveluihin kuin vastaanottavan korkeakoulun omilla opiskelijoilla.

Lisätietoa