Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuensaajaorganisaatioiden esittämiä kysymyksiä

Vastauksia yleisimpiin tuensaajaorganisaatioiden esittämiin kysymyksiin.

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksista ja niihin liittyvistä Euroopan komission toimista

Monet Erasmus+ -opiskelijat pelkäävät, että heidän ulkomailla suorittamaansa opintojaksoa ei tunnusteta. Miten heitä voidaan auttaa tässä tilanteessa?

Korkea-asteen oppilaitoksia pyydetään toimimaan mahdollisimman joustavasti ja käytännönläheisesti ja auttamaan opiskelijoita saavuttamaan opintosopimuksiin kirjatut tulokset riippumatta siitä, missä opiskelijat ovat. Opiskelijoille voidaan esimerkiksi tarjota mahdollisuus suorittaa opintojaan etäopiskeluna digitaalisten välineiden avulla. Tällaiset joustavat järjestelyt auttavat erityisesti kotimaahansa palanneita opiskelijoita suorittamaan loppuun vastaanottavan oppilaitoksen kurssit. Joustavilla järjestelyillä varmistetaan myös, että eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) mukaiset opintopisteet tunnustetaan kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että ne on suoritettu etäopiskeluna.

Kun rajoja alettiin sulkea, yksi osallistujistamme joutui ostamaan ylimääräisen lentolipun päästäkseen palaamaan suunniteltua aiemmin kotimaahansa. Lentoyhtiö ei suostunut muuttamaan alkuperäistä paluupäivää. Voimmeko kattaa tällaiset ylimääräiset ja poikkeukselliset kustannukset Erasmus+ -ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen varoista?

Kyllä, näitä kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina, kunhan tukisopimuksen kattaman hankkeen kokonaisbudjetti ei ylity. Jos hankkeesta tehdään myöhemmin tarkastus, sen yhteydessä saatetaan pyytää todisteet siitä, että nämä lisäkustannukset oli tarpeen korvata.

Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi jouduimme korvaamaan eräitä poikkeuksellisia kustannuksia vammaiselle osallistujalle, joka tarvitsi apua pidemmän aikaa. Ovatko nämä kustannukset tukikelpoisia?

Kyllä, näitä kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina, kunhan tukisopimuksen kattaman hankkeen kokonaisbudjetti ei ylity. Jos hankkeesta tehdään myöhemmin tarkastus, sen yhteydessä saatetaan pyytää todisteet siitä, että nämä lisäkustannukset oli tarpeen korvata.

Haluan tehdä hakemuksen osallistuakseni hankkeeseen, ja hakemuksen toimittamisen määräaika lähestyy. En kuitenkaan ole voinut ottaa yhteyttä kumppaneihini muissa maissa, koska niiden toimistot on suljettu. Voiko komissio lykätä hakemuksen jättämisen määräaikaa?

Komissio on pidentänyt hakemusten jättämisen määräaikoja useissa Erasmus+ -ohjelmaa ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevissa ehdotuspyynnöissä.

Ota yhteyttä oman maasi Erasmus+ -toimistoon, sillä joitakin hakemusten toimittamiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä on yksinkertaistettu.

Koordinoin Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeita. Minun ja kollegojeni palkat maksetaan organisointituesta. Voimmeko luottaa siihen, että meillä on oikeus pitää saamamme organisointituki, vaikka monet toimista on peruutettu?

Silloin kun yksittäisillä osallistujilla on oikeus saada yksilötukea tai säilyttää saatu yksilötuki, sinulla on oikeus saada Erasmus+ -ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen organisointitukea.

Vaikka Erasmus+ -ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet peruuntuisivat, oikeus organisointitukeen säilyy. Organisointituki kattaa tällöin tilojen vuokrat, valmistelukustannukset ja kustannukset yhteydenpidosta osallistujiin ennen lähtöä. Lisäksi se kattaa kustannukset, joita aiheutuu osallistujien auttamisesta covid-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (peruutukset, yhteydenotot vastaanottaviin kumppaneihin, neuvonta jne.).

Olen hankkeen koordinaattori ja olen joutunut keskeyttämään hankkeen. Onko minulla oikeus pitää myönnetty hallintotuki? Voinko pyytää hankkeelleni pidennystä?

Strategisten kumppanuuksien tai solidaarisuushankkeiden tuensaajat voivat keskeyttää hankkeensa ja pyytää hankkeen pidentämistä toteuttaakseen suunnitellut toimet sen jälkeen, kun covid-19-pandemian johdosta asetetut rajoitukset on purettu. Tässä tapauksessa hallintotuki lasketaan hankkeen uuden keston perusteella ottamatta huomioon keskeytystä. Se ei kuitenkaan saa ylittää tuen sovittua kokonaismäärää.

Olen hankkeen koordinaattori. Joudun peruuttamaan hankkeet, mutta niistä aiheutui jo kuluja, joita en saa takaisin (tilan vuokraus, osallistujien majoitus jne.). Katetaanko nämä kustannukset?

Ota yhteyttä oman maasi Erasmus+ -toimistoon. Jos Erasmus+ -ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet peruutetaan ja organisaatioille on aiheutunut kustannuksia, joita ne eivät saa takaisin, nämä kustannukset on mahdollista kattaa.

Haluan tehdä hanketukisopimuksen, mutta en saa sopimukseen esimieheni fyysistä allekirjoitusta. Riittääkö skannattu kopio?

Ota yhteyttä oman maasi Erasmus+ -toimistoon. Nykyisessä poikkeustilanteessa oman maasi toimisto saattaa väliaikaisesti hyväksyä allekirjoitettujen tukisopimusten skannatut kopiot. Sopimuskumppaneiden on kuitenkin covid-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuttua toimitettava toisilleen sopimuksista viralliset kappaleet, joissa on fyysiset allekirjoitukset.

Olen hankkeen koordinaattori korkea-asteen oppilaitoksessa / ammatillisessa oppilaitoksessa. Sovellamme monimuotoliikkuvuutta. Saammeko organisointitukea?

Kyllä, tuensaajaorganisaatiot saavat täysimääräiset yksikkökustannukset osallistujaa kohden sekä virtuaalisista että fyysisesti ulkomailla suoritetuista liikkuvuusjaksoista.

Olen hankkeen koordinaattori korkea-asteen oppilaitoksessa / ammatillisessa oppilaitoksessa / nuorisohankkeessa. Sovellamme monimuotoliikkuvuutta. Mitä tapahtuu, jos fyysiseen liikkuvuuteen liittyviä toimintoja ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla uusien odottamattomien covid-19-tilanteiden vuoksi?

Monimuotoliikkuvuus aloitetaan tällöin virtuaalisella opiskelulla ja/tai toiminnoilla, ja sitä jatketaan ulkomailla suoritettavalla fyysisen liikkuvuuden jaksolla, mikäli tilanne sen sallii.

Uusissa odottamattomissa covid-19-tilanteissa, joiden vuoksi ulkomailla suoritettavaa fyysisen liikkuvuuden jaksoa ei voida toteuttaa, kyseisen jakson kestoa voidaan lyhentää tai peruuttaa se ja korvata se pidentämällä virtuaalisen liikkuvuuden jaksoa. Samoin kuin epidemian puhjetessa ensimmäistä kertaa, jo aiheutuneet kulut voidaan kattaa, jos vahvistetaan, että kyse on ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

Olen nuorisohankkeen koordinaattori. Sovellamme monimuotoliikkuvuutta. Saammeko organisointitukea?

Kyllä, tuensaajaorganisaatiot saavat virtuaalisen liikkuvuuden jaksoista 35 prosenttia organisointituen kokonaisyksikkökustannuksista osallistujaa kohden päivässä (eli sen osan yksikkökustannuksista, joka on aiheutunut organisaatiolle toiminnon järjestämisestä).

Fyysisen liikkuvuuden jaksoista tuensaajaorganisaatiot saavat organisointituen kokonaisyksikkökustannukset täysimääräisesti. Tukia myönnetään myös matkakuluihin.

Olen hankkeen koordinaattori korkea-asteen oppilaitoksessa / ammatillisessa oppilaitoksessa / nuorisohankkeessa. Voimmeko kattaa virtuaali- ja monimuotoliikkuvuuteen liittyvien toimintojen toteuttamiseen tarvittavien välineiden ja/tai palvelujen kustannukset?

Kyllä, virtuaali- ja monimuotoliikkuvuuteen liittyvien toimintojen toteuttamiseen tarvittavien välineiden ja/tai palvelujen ostamiseen ja/tai vuokraamiseen liittyviä kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

Oman maanne toimisto voi antaa luvan tällaisiin asianmukaisesti dokumentoituihin ja perusteltuihin hankintoihin, jos ne katsotaan hankkeen toteuttamisen ja kohderyhmien asianmukaisen osallistumisen kannalta välttämättömiksi. Tukea ei pitäisi myöntää hankkeen kestoa pidemmäksi ajaksi, eikä se saisi kattaa tavanomaisia toimistotarvikkeita tai osallistujaorganisaatioiden tavanomaisesti käyttämiä, hankkeeseen liittymättömiä välineitä.

Olen hankkeen koordinaattori korkea-asteen oppilaitoksessa / ammatillisessa oppilaitoksessa / nuorisohankkeessa. Voimmeko kattaa kulut, joita aiheutuu siitä, että mahdollistetaan sellaisten henkilöiden osallistuminen virtuaalisiin toimintoihin, joilla on erityistarpeita?

Kyllä, virtuaalisiin toimiin osallistumista varten myönnettävä erityistarpeita koskeva tuki voidaan katsoa tukikelpoiseksi ohjelmaoppaassa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti.

Tuensaajaorganisaation on perusteltava erityistarpeita koskeva hakemus ja dokumentoitava se asianmukaisesti, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.