Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pandemia de COVID-19 - Întrebări adresate de organizațiile beneficiare ale programelor Erasmus+ și Corpul european de solidaritate

Informațiile de mai jos oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de organizațiile beneficiare.

Mai multe despre impactul pandemiei de COVID-19 și răspunsul Comisiei Europene

Mulți studenți Erasmus+ se tem că perioada lor de studiu în străinătate nu va fi recunoscută. Cum pot fi ajutați să facă față acestei situații?

Instituțiile de învățământ superior sunt invitate să fie cât mai flexibile și pragmatice cu putință pentru a-i ajuta pe studenți să obțină rezultatele indicate în contractele de studii, indiferent de localizarea lor geografică. De exemplu, se poate conveni asupra adoptării variantei de studiu la distanță, cu ajutorul instrumentelor digitale. Această flexibilitate îi va ajuta în special pe studenții care s-au întors în țara de origine să își finalizeze cursurile în instituția gazdă și să obțină credite ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor) în baza unor acorduri de studiu la distanță recunoscute pe deplin.

Când au început să se închidă frontierele, unul dintre participanți a fost nevoit să cumpere un bilet de avion în plus pentru a se întoarce acasă mai devreme, deoarece compania aeriană nu a fost de acord cu schimbarea datei inițiale de întoarcere. Putem acoperi aceste costuri suplimentare sau excepționale cu fonduri acordate prin programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate?

Da, puteți considera aceste costuri ca fiind „eligibile”, atâta timp cât bugetul general pentru proiectul dumneavoastră care face obiectul acordului de finanțare în cauză nu este depășit. În cazul în care veți face ulterior obiectul unui audit, este posibil să trebuiască să prezentați dovada necesității de a rambursa aceste costuri suplimentare.

Din cauza perturbărilor cauzate de pandemia de COVID-19, a trebuit să acoperim unele costuri excepționale pentru un participant cu handicap, care a avut nevoie de ajutor pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt aceste costuri eligibile?

Da, puteți considera aceste costuri ca fiind „eligibile”, atâta timp cât bugetul general pentru proiectul dumneavoastră care face obiectul acordului de finanțare în cauză nu este depășit. În cazul în care veți face ulterior obiectul unui audit, este posibil să trebuiască să prezentați dovada necesității de a rambursa aceste costuri suplimentare.

Am dorit să solicit participarea la un proiect pentru care se apropia termenul-limită. Însă nu îmi pot contacta partenerii din alte țări, deoarece birourile lor sunt închise. Poate Comisia să amâne termenul pentru depunerea candidaturilor?

Comisia a prelungit termenul de depunere a candidaturilor pentru o serie de cereri de propuneri pentru Erasmus+ și Corpul european de solidaritate.

Vă rugăm să contactați agenția națională deoarece unele proceduri administrative privind depunerea formularelor de cerere vor fi simplificate.

Lucrez la coordonarea proiectelor Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate, salariul meu și cele ale colegilor mei fiind plătite din sprijinul organizațional. Având în vedere că multe dintre activități au fost anulate, ne puteți asigura că putem păstra sprijinul operațional pe care contam?

Pentru cazurile menționate mai sus, dacă participanții individuali sunt eligibili să primească sau să păstreze grantul pentru sprijin individual, da, aveți dreptul să primiți sprijinul organizațional pentru Erasmus+ sau Corpul european de solidaritate.

Chiar și în cazurile în care activitățile Erasmus+ sau ale Corpului european de solidaritate sunt anulate, aveți dreptul să primiți sprijinul organizațional. Această abordare ia în considerare chiria pentru spațiile de lucru destinate pregătirii și monitorizării participanților înainte de plecare, precum și sarcinile dumneavoastră legate de sprijinirea participanților în a gestiona caracterul excepțional al pandemiei de COVID-19 (anulări, contacte cu partenerii gazdă, consiliere etc.)

Sunt coordonator de proiect și a trebuit să suspend proiectul. Pot să păstrez grantul pentru gestionarea proiectului? Pot solicita prelungirea proiectului pentru a finaliza activitățile ulterior?

Beneficiarii parteneriatelor strategice sau ai proiectelor de solidaritate pot opta să își suspende temporar proiectele, să solicite o prelungire a duratei proiectului și să desfășoare activitățile planificate în momentul în care se ridică restricțiile în vigoare cu privire la pandemia de COVID-19. În acest caz, grantul pentru gestionarea proiectului se va calcula pe baza noii durate a proiectului, excluzând suspendarea, dar nu poate depăși valoarea totală a grantului convenit.

Sunt coordonator de proiect. Am fost nevoit să anulez activități, dar am suportat deja cheltuieli pe care nu le voi recupera (închiriere de săli, cazare pentru participanți etc.). Aceste costuri vor fi acoperite?

Vă rugăm să contactați agenția națională din țara dumneavoastră. În cazurile în care activitățile Erasmus+ sau ale Corpului european de solidaritate sunt anulate, iar organizațiile au suportat costuri care nu pot fi rambursate, acestea le vor fi acoperite.

Doresc să închei un acord de grant pentru un proiect, dar nu pot obține semnătura fizică a șefului meu care ar trebui să îl semneze. Este suficientă o copie scanată?

Vă rugăm să contactați agenția națională din țara dumneavoastră. Având în vedere circumstanțele excepționale actuale, agenția națională poate fi de acord să accepte temporar schimbul de copii scanate și semnate ale acordurilor de grant. Totuși, aceste acorduri trebuie validate printr-un schimb oficial de semnături fizice, imediat ce sunt ridicate restricțiile în vigoare legate de pandemia de COVID-19.

Sunt coordonator de proiect într-o instituție de învățământ superior/ EFP. Implementăm activități de mobilitate mixtă. Vom primi sprijin organizatoric?

Da. Organizațiile beneficiare vor primi costul unitar complet pentru sprijinul organizatoric per participant, atât pentru perioadele de mobilitate virtuală, cât și pentru cele de mobilitate fizică.

Sunt coordonator de proiect într-o instituție de învățământ superior/ EFP/ coordonator al unui proiect pentru tineret. Implementăm activități de mobilitate mixtă. Ce se întâmplă dacă activitățile de mobilitate fizică nu pot avea loc conform planificării din cauza unor noi situații neprevăzute provocate de COVID-19?

Mobilitatea mixtă ar putea începe cu o perioadă de învățare și/sau activitate virtuală și ar putea continua cu o perioadă de mobilitate fizică în străinătate, dacă și atunci când situația o permite.

Dacă apar noi situații neprevăzute legate de COVID-19 care fac imposibilă mobilitatea fizică în străinătate, durata perioadei de mobilitate fizică poate fi redusă sau anulată și înlocuită cu o prelungire a perioadei de mobilitate virtuală. La fel ca în cazul primei epidemii, costurile deja suportate pot fi acoperite dacă se confirmă un caz de „forță majoră”.

Sunt coordonator al unui proiect pentru tineret. Implementăm activități de mobilitate mixtă. Vom primi sprijin organizatoric?

Da. Pentru perioadele de activitate virtuală, organizațiile beneficiare vor primi 35 % din costul unitar total pentru sprijinul organizatoric pe zi per participant (ex. acoperirea părții din costul unitar afectat organizării activității).

Pentru perioadele de mobilitate fizică, organizația beneficiară va primi costul unitar complet pentru sprijinul organizatoric pe zi pentru fiecare participant. De asemenea, va primi granturi pentru cheltuielile de deplasare.

Sunt coordonator de proiect într-o instituție de învățământ superior/ EFP/ coordonator al unui proiect pentru tineret. Putem acoperi costurile echipamentelor și/sau ale serviciilor necesare pentru desfășurarea activităților de mobilitate virtuală și mixtă?

Da. Costurile legate de cumpărarea și/sau închirierea echipamentelor și/sau a serviciilor necesare pentru efectuarea activităților de mobilitate virtuală și mixtă pot fi considerate eligibile în contextul excepțional creat de pandemia de COVID-19.

Agenția națională din țara dumneavoastră poate autoriza astfel de achiziții, justificate și documentate corespunzător, dacă acestea sunt considerate esențiale pentru implementarea proiectului și participarea adecvată a grupurilor-țintă implicate. În general, sprijinul acordat nu poate să depășească durata proiectului și nu poate acoperi echipamentele de birou obișnuite sau echipamentele utilizate de organizațiile participante în activitatea de zi cu zi din afara sferei proiectului.

Sunt coordonator de proiect într-o instituție de învățământ superior/ EFP/ coordonator al unui proiect pentru tineret. Putem acoperi costurile necesare pentru a le permite participanților cu nevoi speciale să ia parte la activități virtuale?

Da. Sprijinul care le permite persoanelor cu nevoi speciale să participe la activități virtuale poate fi considerat eligibil, conform acelorași norme ca cele specificate în Ghidul programului.

Cererea de sprijin pentru nevoi speciale trebuie să fie justificată și documentată în mod corespunzător de către organizația beneficiară și aprobată de către agenția națională din țara dumneavoastră.