Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronaviruksen vaikutukset

Tämä sivu on tarkoitettu opiskelijoille, koululaisille, vapaaehtoistyöntekijöille ja muille Erasmus+ -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuville. Sivulla kerrotaan, miten koronavirus vaikuttaa toimiin, mitkä asiat muuttuvat ja millaista apua on saatavilla.

Covid-19-epidemialla on kielteisiä vaikutuksia Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen käynnissä oleviin tai suunniteltuihin toimiin.

Euroopan komission toimet

Euroopan komission tärkeimpänä tavoitteena on taata Erasmus+ -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien turvallisuus ja suojelu. Tässä on noudatettava kaikkia jäsenmaiden käyttöön ottamia rajoituksia. Komissio pyrkii auttamaan tukea saavia organisaatioita ja opiskelijoita, koululaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita ohjelmiin osallistuvia selviämään tilanteen aiheuttamista seurauksista.

Komissio aikoo jatkossakin mukauttaa toimiaan tämän poikkeuksellisen tilanteen kehittyessä ja tarvittaessa selkeyttää ja yksinkertaistaa sääntöjen ja menettelyjen soveltamista yhdessä kansallisten Erasmus+ -toimistojen ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) kanssa.

Ylimääräiset ehdotuspyynnöt

Erasmus+ -ohjelmassa julkaistiin 25.8.2020 kaksi ylimääräistä ehdotuspyyntöä, jotta liittyvät covid-19-kriisin tuomiin haasteisiin. Ehdotuspyynnöistä toisen avulla halutaan edistää valmiuksia digitaaliseen koulutukseen, ja toisessa keskitytään luovuuden ja taiteiden hyödyntämiseen oppimisessa ja nuorisotyössä. Kummankin ehdotuspyynnön määrärahat ovat 100 miljoonaa euroa.

  • Digiajan innovatiiviset käytännöt -ehdotuspyynnön kautta voidaan tukea yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen hankkeita. Hankkeissa on määrä kehittää verkko- ja etäopetusta sekä sulautuvaa opetusta, tukea opettajien IT-osaamista sekä turvata digitaalisten oppimismahdollisuuksien osallistavuus.
  • Luovuuteen liittyvän ehdotuspyynnön kautta taas voidaan tukea nuorisoalan, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen hankkeita. Näissä hankkeissa kehitetään osaamista, joka kannustaa luovuuteen ja parantaa nuorisotyön laatua, innovatiivisuutta ja arvostusta.

Molemmissa ehdotuspyynnöissä etsitään hankkeita, joissa koulutus- ja nuorisoalan organisaatiot toimivat yhdessä kulttuuri- ja luovan alan edustajien kanssa.

Ehdotuspyyntöihin vastaamisen määräaika on 29.10.2020. Kiinnostuneet organisaatiot voivat ottaa yhteyttä oman maansa kansalliseen Erasmus+ -toimistoon.

Lisätietoa on myös Erasmus+ -ohjelmaoppaaseen 2020 tehdyssä toisessa oikaisussa (Second Corrigendum to the 2020 Erasmus+ Programme Guide).

Osallistujakyselyt epidemian vaikutuksista (toukokuu 2020)

Euroopan komissio on toteuttanut kaksi kyselyä, joissa se on kerännyt vaihto-ohjelmiin osallistujien ja korkeakoulujen näkemyksiä covid-19-epidemian vaikutuksista hankkeiden ja toiminnan toteuttamiseen.

Eurooppalaisille yliopistoille suunnatun kyselyn tulokset (englanniksi)

Vaihto-opiskelijoille suunnatun kyselyn tulokset (englanniksi)

Usein kysyttyä

Mistä saan lisätietoja covid-19-pandemian vaikutuksista Erasmus+- ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan?

Yksittäiset osallistujat

Opiskelijoiden, opettajien, nuorten, nuorisotyöntekijöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja muiden, joille on aiheutunut vaikeuksia, olisi otettava yhteyttä siihen oppilaitokseen tai organisaatioon, joka on heidät lähettänyt. Oppilaitosten ja organisaatioiden olisi ylläpidettävä avointa viestintäyhteyttä hankkeisiinsa osallistuviin, vaikka niiden tilat olisi suljettu.

Ota kuitenkin huomioon, että vastaaminen raha-asioita koskeviin kysymyksiin (tukien palautukset, kulujen tukikelpoisuus, tukien ehdot jne.) voi kestää hieman tavanomaista pidempään, sillä monet oppilaitokset ja organisaatiot ovat supistaneet toimintaansa.

Lisää osallistujia kiinnostavia kysymyksiä

Tuensaajaorganisaatiot

Yliopistojen, koulujen, nuorisojärjestöjen jne. olisi otettava yhteyttä siihen tahoon, joka on hyväksynyt heidän hankkeensa.

  • Useimpien Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kohdalla tämä on kotimaan kansallinen toimisto. Kansallisia toimistoja on EU-maissa sekä Pohjois-Makedoniassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Turkissa, Serbiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  • Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen keskitettyjen toimien kohdalla tämä on koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Tällaisia keskitettyjä toimia ovat esim. useammassa korkeakoulussa suoritettavat Erasmus Mundus -maisteriohjelmat, Jean Monnet -ohjelma, eurooppalaiset yliopistot, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt, kapasiteetinvahvistamishankkeet, Euroopan nuorisoyhteistyö tai vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla.

Organisaatioita kiinnostavia kysymyksiä

Muut hankekumppanit

Hankekumppanien, jotka eivät ole tuensaajia (yliopistot, koulut, nuorisojärjestöt jne.), olisi oltava yhteydessä hankkeensa koordinaattoriin (hankkeen tuensaajiin).

Katso myös

Tietokooste: Käytännön neuvoja osallistujille

Laajemmat vaikutukset

Koronavirus – EU:n toimet

Related news

Julkaistu: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Julkaistu: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Julkaistu: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.