Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – pitanja organizacija korisnica programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

U tekstu u nastavku navedeni su odgovori na najčešća pitanja organizacija korisnica.

Saznajte više o utjecaju koronavirusa i odgovoru Europske komisije

Mnogi studenti sudionici programa Erasmus+ strahuju da im se neće priznati razdoblje studiranja u inozemstvu. Kako im se može pomoći u toj situaciji?

Visokim učilištima upućena je molba da budu što fleksibilniji i pragmatičniji kako bi studentima pomogli da postignu ishode učenja navedene u njihovim sporazumima o učenju neovisno o tome gdje se studenti nalaze. Na primjer, mogu organizirati učenje na daljinu upotrebom digitalnih alata. Tim fleksibilnim rješenjem posebno će se pomoći studentima koji su se vratili u matične zemlje jer će tako moći završiti svoje programe u ustanovi domaćinu te će im se u potpunosti priznati bodovi Europskog sustava prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS) koje su stekli učenjem na daljinu.

Kad se počelo sa zatvaranjem granica, sudionik u našem programu morao je kupiti dodatnu avionsku kartu kako bi se ranije vratio kući jer mu zrakoplovni prijevoznik nije htio promijeniti datum povratka. Možemo li te dodatne ili izvanredne troškove podmiriti sredstvima programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti?

Naravno, te troškove možete smatrati „prihvatljivim” troškovima ako ukupni proračun za vaš projekt obuhvaćen predmetnim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava ne bude veći od predviđenog proračuna. U slučaju kasnije revizije možda ćete morati predočiti dokaz o potrebi nadoknade tih dodatnih troškova.

Zbog nepredviđenih okolnosti uslijed pandemije bolesti COVID-19 morali smo podmiriti određene izvanredne troškove za sudionika s invaliditetom kojemu je bila potrebna pomoć u duljem razdoblju. Mogu li se ti troškovi smatrati prihvatljivim troškovima?

Naravno, te troškove možete smatrati „prihvatljivim” troškovima ako ukupni proračun za vaš projekt obuhvaćen predmetnim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava ne bude veći od predviđenog proračuna. U slučaju kasnije revizije možda ćete morati predočiti dokaz o potrebi nadoknade tih dodatnih troškova.

Htio/htjela sam se prijaviti za sudjelovanje u projektu netom prije roka za podnošenje prijava, ali ne mogu stupiti u kontakt sa svojim partnerima u drugim zemljama jer su njihovi uredi zatvoreni. Može li Komisija odgoditi rok za prijavu?

Komisija je produljila rok za podnošenje prijava za niz poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti.

Obratite se svojoj nacionalnoj agenciji jer će određeni administrativni postupci u vezi s podnošenjem prijava biti pojednostavnjeni.

Koordiniram projekte programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Kolege i ja primamo plaću u okviru organizacijske potpore. S obzirom na otkazivanje mnogih aktivnosti možemo li i dalje biti sigurni da ćemo zadržati organizacijsku potporu na koju računamo?

U navedenim slučajevima, u kojima sudionici imaju pravo na dobivanje ili zadržavanje pojedinačnih dodijeljenih bespovratnih sredstava, naravno da ćete imati pravo primati organizacijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti.

Čak i u slučaju otkazivanja aktivnosti u okviru programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti imate pravo na organizacijsku potporu. Pritom se uzimaju u obzir najam prostora, troškovi pripreme i pomoć sudionicima prije polaska te zadaće koje provodite radi pružanja potpore sudionicima da se snađu u izvanrednim okolnostima koje su nastupile uslijed pandemije bolesti COVID-19 (otkazivanja, kontakti s partnerima domaćinima, savjetovanje itd.).

Koordinator sam projekta koji sam morao/morala obustaviti. Mogu li zadržati bespovratna sredstva za upravljanje projektom? Mogu li zatražiti produljenje svojeg projekta kako bih kasnije dovršio/dovršila aktivnosti?

Korisnici strateških partnerstava ili projekata u području solidarnosti mogu odlučiti privremeno obustaviti svoj projekt, zatražiti produljenje trajanja projekta i nastaviti s planiranim aktivnostima nakon što se ukinu ograničenja koja se odnose na pandemiju bolesti COVID-19. U tom slučaju bespovratna sredstva za upravljanje projektom izračunat će se prema trajanju novog projekta, izuzevši razdoblje obustave, ali ne smiju premašiti ukupni dogovoreni iznos bespovratnih sredstava.

Koordinator sam projekta, morao/morala sam otkazati aktivnosti, ali već sam imao/imala troškove koji su plaćeni (unajmljivanje prostora, smještaj sudionika itd.). Hoću li dobiti povrat za te troškove?

Obratite se nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji. Ako je došlo do otkazivanja aktivnosti u okviru programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti, a organizacije su platile troškove za koje ne mogu dobiti povrat, imat će mogućnost pokrivanja tih troškova.

Želim dovršiti sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, ali ga šef ne može vlastoručno potpisati. Je li dovoljan skenirani primjerak?

Obratite se nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji. S obzirom na trenutačne izvanredne okolnosti nacionalna bi agencija možda mogla privremeno prihvaćati razmjenu skeniranih potpisanih kopija ugovora o bespovratnim sredstvima. Međutim, čim se ukinu ograničenja koja se odnose na pandemiju bolesti COVID-19, ti će se ugovori morati potvrditi službenom razmjenom vlastoručnih potpisa.

Koordinator sam projekta na visokom učilištu / u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Provodimo aktivnosti kombinirane mobilnosti. Hoćemo li dobiti organizacijsku potporu?

Naravno, ustanove korisnice primit će puni jedinični trošak za organizacijsku potporu po sudioniku i za virtualna i za fizička razdoblja mobilnosti.

Koordinator sam projekta na visokom učilištu / u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili projekta za mlade. Provodimo aktivnosti kombinirane mobilnosti. Što ako se aktivnosti fizičke mobilnosti ne budu mogle provesti prema planu zbog nove nepredviđene situacije povezane s bolesti COVID-19?

Kombinirana mobilnost prvo bi bila virtualne prirode te bi razdoblje učenja i/ili aktivnosti preraslo u fizičku mobilnost u inozemstvu ako i kad situacija to dopusti.

U slučaju novih nepredviđenih situacija povezanih s bolesti COVID-19, zbog kojih ne bi bilo moguće provesti aktivnosti fizičke mobilnosti u inozemstvu, aktivnost fizičke mobilnosti može se skratiti ili otkazati te se umjesto organiziranja te aktivnosti može produljiti razdoblje virtualne mobilnosti. Slično kao i tijekom prve faze pandemije, već nastali troškovi mogu se pokriti ako se potvrdi da je riječ o „višoj sili”.

Koordinator sam projekta za mlade. Provodimo aktivnosti kombinirane mobilnosti. Hoćemo li dobiti organizacijsku potporu?

Naravno, za razdoblja virtualne aktivnosti organizacije korisnice primit će 35 % punog jediničnog troška za organizacijsku potporu po danu po sudioniku (tj. dio jediničnog troška koji je potreban za organiziranje aktivnosti).

Za razdoblja fizičke mobilnosti organizacija korisnica primit će puni jedinični trošak za organizacijsku potporu po danu po sudioniku, a i bespovratna sredstva za putne troškove.

Koordinator sam projekta na visokom učilištu / u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili projekta za mlade. Možemo li pokriti troškove opreme i/ili usluga za provedbu aktivnosti virtualne i kombinirane mobilnosti?

Naravno, troškovi povezani s kupnjom i/ili najmom opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu aktivnosti virtualne i kombinirane mobilnosti mogu se smatrati prihvatljivima zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Vaša nacionalna agencija može odobriti takvu propisno dokumentiranu i opravdanu kupnju ako se smatra nužnom za provedbu projekta i odgovarajuće sudjelovanje ciljnih skupina na koje se odnosi. Pružanje potpore u načelu ne bi smjelo biti dulje od trajanja projekta i ne bi smjelo obuhvaćati uobičajenu uredsku opremu ili opremu koju organizacije sudionice obično koriste (odnosno izvan projekta).

Koordinator sam projekta na visokom učilištu / u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili projekta za mlade. Možemo li pokriti troškove za sudjelovanje sudionika s posebnim potrebama u virtualnim aktivnostima?

Naravno, potpora za posebne potrebe za sudjelovanje u virtualnim aktivnostima može se smatrati prihvatljivom, prema pravilima navedenima u Vodiču kroz program.

Zahtjev za potporu za posebne potrebe organizacija korisnica mora propisno obrazložiti i dokumentirati te ga mora odobriti vaša nacionalna agencija.