Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Väikepartnerlused

Võimalusest lähemalt

Väikepartnerluste eesmärk on jõuda rohujuure tasandi organisatsioonide ja nendeni, kel on programmis „Erasmus+“ vähem kogemusi. Need on kavandatud selleks, et programmis saaksid osaleda ka väikeorganisatsioonid ja üksikisikud, kelleni on koolihariduse, täiskasvanuhariduse, kutsehariduse, noorte ja spordi valdkonnas raske jõuda. Partnerlused võimaldavad seda tänu järgmisele:

  • organisatsioonidele antavad väiksemad toetussummad;
  • projektide lühem kestus;
  • lihtsamad haldusnõuded;
  • osalustõkete vähendamine;
  • paindlikud vormid, milles on ühendatud riikidevahelised ja riikide meetmed, et väiksematel organisatsioonidel oleks võimalik jõuda vähemate võimalustega inimesteni.

Väikepartnerlused võivad aidata luua ja arendada riikidevahelisi võrgustikke ning ühendada kohalikku, piirkondlikku, riiklikku ja rahvusvahelist poliitikat. Nendega toetatakse ka Euroopa kodanikuaktiivsust ja tuuakse Euroopa mõõdet kohalikule tasandile.

Kes võib esitada taotluse?

Väikepartnerluses osalemist võib taotleda iga programmiriigis asutatud osalev organisatsioon. See organisatsioon esitab taotluse kõikide projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel. Partnerluses võivad osaleda kõik programmiriigis asutatud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organisatsioonid (vt „Toetuskõlblikud riigid“).

Olenemata projekti mõjuvaldkonnast on väikepartnerlused avatud mis tahes liiki organisatsioonidele, mis tegutsevad hariduse, koolituse, noorte, spordi või muudes sotsiaal-majanduslikes valdkondades. Osaleda võivad ka muudes valdkondades tegutsevad organisatsioonid (nt kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused, tunnustamis- ja valideerimiskeskused, kaubanduskojad, kutseorganisatsioonid, nõustamiskeskused, kultuuri- ja spordiorganisatsioonid).

Olenevalt projekti prioriteedist ja eesmärkidest peaks väikepartnerlustes osalevate partnerite koosseis olema võimalikult asjakohane ja mitmekesine, et kasutada ära nende erinevaid kogemusi, profiile ja eriteadmisi.

Kuidas kandideerida?

Taotluse esitamisest huvitatud organisatsioonid peaksid seda tegema ELi rahastamis- ja hankeportaali kaudu.

2021. aastal korraldatakse üks projektikonkurss. Toetusetaotluste esitamise tähtaeg on 17. juuni 2021 (kell 17.00 Kesk-Euroopa suveaja järgi).

Seotud poliitikavaldkonnad

Väikepartnerluste eesmärk on saavutada samad prioriteedid nagu koostööpartnerluste puhul.

Lisateave

Peamine teabeallikas koostööpartnerluste kohta on Erasmus+ programmijuhend. See sisaldab kogu teavet prioriteetide, toetuse andmise kriteeriumide, rahastamiseeskirjade jm kohta.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Suletud

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Suletud

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).