Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Voksenuddannelser

Oversigt

Erasmus+ støtter undervisningsopgaver i voksenuddannelsesorganisationer i udlandet.

Hvis du beskæftiger dig med voksenundervisning, kan du i en periode undervise eller give kurser i en anden organisation i et af de lande, der deltager i Erasmus+.

Sådanne erfaringer og udvekslinger kan hjælpe med at forbedre sprogfærdigheder og kulturel viden og give nye perspektiver på undervisningspraksis og -metoder.

Varighed

Et undervisningsophold skal vare minimum to dage og må vare op til to måneder. Hertil kommer rejsetid.

Betingelser

For at kunne tilbyde voksenundervisning i udlandet med Erasmus+ skal din organisation ansøge om at deltage i et mobilitetsprojekt.

Finansiel støtte

Der gives EU-tilskud til dine rejse- og leveomkostninger under dit ophold samt organisatorisk støtte til de deltagende organisationer.

Selvom støtten gives af EU, forvaltes tilskuddene af de involverede voksenuddannelsesorganisationer, som har ansvaret for at udbetale midlerne til de enkelte deltagere.

Sådan søger du

Du kan ikke søge om tilskud som enkeltperson. Ansøgningerne skal foretages af voksenuddannelsesorganisationerne, som så vælger kandidaterne til undervisningsophold i udlandet blandt deres ansatte.

Udvælgelsen af ansatte til at undervise i udlandet skal være fair, åben og veldokumenteret.

Læs mere

Forhør dig i din egen uddannelsesorganisation, og find ud af om disse muligheder gælder for dig.

Du kan også læse mere om mulighederne i programguiden for Erasmus+:

  • I del B kan du læse om udvælgelseskriterier, kriterier for tilskudsberettigelse og finansieringsregler.

De nationale agenturer kan hjælpe dig med forespørgsler og ansøgninger.