Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Videregående uddannelser

Oversigt

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved højere læreanstalter i udlandet.

Hvis du arbejder inden for de videregående uddannelser, kan du rejse ud og undervise på en institution, der er tilknyttet Erasmus+, eller på en læreanstalt i et partnerland.

Der er også mulighed for, at ansatte ved organisationer i programlande kan få tilskud via Erasmus+ til at undervise i udlandet.

En sådan organisation kunne f.eks. være en erhvervsvirksomhed, en offentlig institution, et forskningsinstitut eller en ngo.

Varighed

Et undervisningsforløb, der involverer to programlande skal have en varighed på mindst 2 dage og må ikke vare længere end 2 måneder. Hertil kommer rejsetid.

Et undervisningsforløb, der involverer et programland og et partnerland skal have en varighed på mindst 5 dage og må ikke vare længere end 2 måneder. Hertil kommer rejsetid.

I løbet af dit udlandsophold skal du undervise i mindst 8 timer om ugen (eller i alt 8 timer, hvis opholdet er kortere end én uge).

Betingelser

Hvis du arbejder inden for de videregående uddannelser, skal din egen uddannelsesinstitution enten (hvis der er tale om samarbejde mellem institutioner i to programlande) have underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse, eller (hvis den samarbejder med en institution i et partnerland) have underskrevet en interinstitutionel aftale med værtsinstitutionen.

Programlandenes  højere læreanstalter har også mulighed for at invitere ansatte i erhvervsvirksomheder eller andre organisationer i programlande til at komme og undervise i institutionen.

Inden dit undervisningsophold skal du, din hjeminstitution og værtsinstitutionen underskrive en mobilitetsaftale. I denne aftale angives dine læringsmål, rettigheder og forpligtelser, og der står også, hvordan din undervisningsperiode anerkendes formelt.

Finansiel støtte

EU-tilskuddet er et bidrag til dine rejse- og leveomkostninger i løbet af dit udlandsophold og afhænger af:

  1. værtslandet
  2. antallet af ansatte fra dit land, som ønsker at undervise i udlandet (hvis det drejer sig om aftaler mellem programlande)
  3. afstanden mellem dit land og værtslandet
  4. adgangen til andre finansieringskilder i dit hjemland eller din region (hvis det drejer sig om aftaler mellem programlande)

Hvis dit udlandsophold foregår som et samarbejde mellem to programlande, er det din egen uddannelsesinstitution, som skal betale alle udgifter. Hvis du kommer fra en virksomhed eller organisation,  er det den højere læreanstalt, der har inviteret dig, som står for at betale udgifterne. Hvis din undervisningsperiode i udlandet involverer både et programland og et partnerland, skal din hjeminstitution og værtsinstitutionen blive enige om, hvem der skal betale for dig.

Tilskudssatserne for undervisningsophold i udlandet mellem programlande og partnerlande er angivet i programguiden for Erasmus+. Kontakt det nationale agentur i dit hjemland eller din egen uddannelsesinstitution  for at få oplyst de gældende tilskudssatser for ophold, der involverer to programlande.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud via din egen uddannelsesinstitution. Højere læreanstalter udvælger ansøgere til undervisningsophold i udlandet blandt deres ansatte eller inviterer ansatte i erhvervsvirksomheder eller organisationer.

Denne udvælgelse skal være retfærdig, gennemsigtig og veldokumenteret.

Få mere at vide

Kontakt det internationale kontor for Erasmus+ i din egen uddannelsesinstitution for at få at vide, om du har adgang til undervisningsophold via Erasmus+.

Du kan også få nærmere oplysninger om dine muligheder via programguiden:

For at få hjælp med ansøgninger eller få besvaret spørgsmål skal du kontakte det nationale agentur i dit hjemland, hvis det drejer sig om undervisningsophold i et programland, og henvende dig til det pågældende nationale kontor, hvis det drejer sig om partnerlande (hvor sådanne læringsforløb er tilgængelige).