Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odborné vzdělávání a příprava

Přehled

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) tím, že jim umožňuje se školit v zahraničí.

V rámci tohoto školení se mohou účastnit pracovních stáží nebo získat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v instituci odborného vzdělávání a přípravy nebo jiné relevantní organizaci v programové zemi Erasmu+.

Mezi tyto organizace mohou patřit podniky, subjekty veřejného sektoru, sociální partneři, výzkumné ústavy nebo nevládní organizace.

Doba trvání

Mobilita mezi dvěma programovými zeměmi pro účely školení musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Pokud máte zájem o školení v rámci programu Erasmus+, musí být vaše instituce součástí projektu mobility VET s jinou institucí či organizací.

Než se začnete školit, musíte vy, vaše instituce a instituce nebo organizace, která vás přijímá, uzavřít dohodu o mobilitě. Tento dokument stanoví vaše studijní cíle, práva a povinnosti a také způsob, jak bude školení formálně uznáno.

Finanční podpora

Během pobytu v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady a institucím, které se výměny účastní, poskytne organizační podporu.

Ačkoli finanční prostředky poskytuje EU, granty jako takové spravují příslušné instituce odborného vzdělávání a přípravy, které jsou také odpovědné za platby jednotlivcům.

Jak zažádat o grant

O grant si nemůžete zažádat přímo sami. Zažádat o něj musejí instituce odborného vzdělávání a přípravy, které také provádějí výběr vhodných účastníků školicích pobytů z řad svých zaměstnanců.

Tento výběr by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost ucházet, obraťte se na vaši instituci odborného vzdělávání a přípravy .

Podrobné informace o možnostech školení v zahraničí podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.