Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stážisté

Díky programu Erasmus+ můžete využít příležitosti absolvovat stáž (např. přímo na pracovišti) v zahraničí a získat tak cenné pracovní zkušenosti.

Kromě toho si pobytem v jiné zemi zlepšíte jazykové znalosti a blíže se seznámíte s jinou kulturou. To vše vám pomůže lépe se po škole zařadit na pracovní trh.

Pracovní zkušenost v organizaci relevantního zaměření vám navíc může rozšířit obzory způsobem, který vám teoretické přednášky ani semináře nabídnout nemohou.

Možnost stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ mohou využít studenti i čerství absolventi. Stáže lze absolvovat v kterékoli organizaci příslušného zaměření.

Příležitosti

Vysokoškolští studenti a čerství absolventi

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty vysokoškolského studia z programových zemí. Těchto příležitostí mohou rovněž využít čerství absolventi.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava pro studenty, učně a čerstvé absolventy

Program Erasmus+ podporuje praktické stáže (umístění na pracovišti) pro studenty odborného vzdělávání a přípravy. Těchto příležitostí mohou rovněž využít učňové absolvující část odborné přípravy v podniku a čerství absolventi odborného vzdělávání.

Další informace