Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žana Monē tīkli augstākās izglītības jomā

Kas var pieteikties

Ilgums: 3 gadi

Maksimālā dotācija: 1 200 000 eiro katram tīklam

Kas var kvalificēties kā Žana Monē tīkls augstākās izglītības jomā

Prasībām atbilst divu veidu lieli tematiskie tīkli.

  1. Tīkls, kas specializējies uz kādu konkrētu iekšēju ES politikas tematu. Tīklā jābūt vismaz 12 augstākās izglītības iestādēm no 7 dažādām ES dalībvalstīm un ārpussavienības valstīm, kuras piedalās programmā.

  2. Tīkls, kas specializējies uz ārpolitikas jautājumiem, kas saistīti ar kādu konkrētu prioritāti. Tīklā jābūt vismaz 12 augstākās izglītības iestādēm (vismaz 6 dalībniekiem jābūt no ārpussavienības valstīm, kuras nepiedalās programmā un saņem finansējumu no ES ārējās darbības instrumentiem). Tīklā, kas pievērsies ārpolitikas jautājumiem, ir jāpiedalās kompetentām atbalstīto valstu organizācijām.

Kas tiek gaidīts no Žana Monē tīkla augstākās izglītības jomā

  • Partneri vāc pētījumu rezultātus, kursu saturu, pieredzi, produktus (pētījumus, rakstus u.tml.), ar tiem dalās un diskutē par tiem.

  • Ir jāizveido rīks, ar kura palīdzību partneri var dalīties ar saviem akadēmiskajiem darbiem, veikt profesionālapskati (peer review) un komentēt izliktos dokumentus.

  • Regulāri jāatlasa visinovatīvākie un interesantākie rezultāti, ar kuriem iepazīstināt Komisiju.

Šā tematiskā tīkla galīgais mērķis ir regulāri sniegt atsauksmes (piemēram, e-jaunumu veidā) par visinovatīvāko nozares praksi, tādējādi atbalstot diskusiju un sniedzot tajā ieguldījumu.

Pieteikšanās procedūra

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieteikšanās procedūru, apmeklējiet šādas tīmekļlapas.

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls