Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Siete Jean Monnet vo vysokoškolskom vzdelávaní

Profil žiadateľa

Trvanie: 3 roky

Maximálna výška grantu: 1 200 000 EUR na sieť

Čo možno považovať za Siete Jean Monnet vo vysokoškolskom vzdelávaní?

Do tejto kategórie možno zaradiť dva druhy rozsiahlych tematických sietí:

  1. Sieť pre vnútorné záležitosti EÚ. Je potrebná spoluúčasť minimálne 12 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo siedmich rôznych členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu.

  2. Sieť pre záležitosti zahraničnej politiky. Je potrebná spoluúčasť minimálne 12 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s aspoň šiestimi účastníkmi z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, financovaných z nástrojov vonkajšej činnosti EÚ. Do tejto siete by sa mali zapojiť aj príslušné organizácie v podporovaných krajinách.

Čo sa očakáva od Siete Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania?

  • zber výsledkov výskumu, obsahu kurzov a skúseností či produktov (štúdie, články atď.), ich výmena a diskusia o nich,

  • zavedenie nástroja, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty,

  • pravidelný výber najinovatívnejších a najzaujímavejších výsledkov, ktoré budú poskytnuté Komisii.

Konečným cieľom tematických sietí je poskytovať pravidelnú spätnú väzbu (napr. vo forme informačného online bulletinu) o najmodernejších a najinovatívnejších postupoch v tejto oblasti, ktoré podporujú a zvyšujú hodnotu diskusie.

Podávanie žiadosti

Viac informácií o postupe podávania žiadostí nájdete na stránke:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls