Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Líonraí Jean Monnet san Ardoideachas

Próifíl an iarratasóra

  • Institiúidí ardoideachais atá bunaithe i dtír ar bith ar domhan

  • Na hinstitiúidí/gníomhaireachtaí sin atá bunaithe i dtíortha atá rannpháirteach sa Chlár Erasmus+, caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) a bheith acu.

Fad tréimhse: 3 bliana

Uasmhéid an deontais: €1,200,000 in aghaidh an líonra

Cén cineál líonraí atá incháilithe mar Líonraí Jean Monnet san Ardoideachas?

Féadfaidh dhá chineál líonraí téamacha a bheith incháilithe:

  1. Líonra a dhíríonn ar ábhar beartais inmheánach ar leith de chuid an Aontais. Is éard a theastaíonn 12 institiúid ardoideachais ar a laghad as 7 dtír ar leith, idir Bhallstáit den Aontas agus tíortha nach Ballstáit den Aontas iad ach atá bainteach leis an gClár.

  2. Líonra a dhíríonn ar shaincheisteanna a bhaineann leis an mbeartas eachtrach agus a thugann aghaidh ar aon tosaíocht ar leith. Is éard a theastaíonn 12 institiúid ardoideachais ar a laghad le 6 rannpháirtí ar a laghad as tíortha nach Ballstáit den Aontas iad nach bhfuil bainteach leis an gClár ach a fhaigheann maoiniú ó ionstraimí an Aontais le haghaidh bearta seachtracha. Ba cheart do na heagraíochtaí ábhartha sna tíortha a fhaigheann tacaíocht a bheith rannpháirteach sa líonra maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an mbeartas eachtrach.

Cad a bhfuiltear ag súil leis ó Líonraí Jean Monnet san Ardoideachas?

  • na rudaí seo a leanas a bhailiú, a chomhroinnt agus a phlé i measc na gcomhpháirtithe: torthaí taighde, ábhar cúrsa, taithí, táirgí (staidéir, ailt, etc.)

  • uirlis a fhorbairt lena gcuirfear ar chumas na gcomhpháirtithe a saothair acadúla a chomhroinnt agus cleachtaí athbhreithnithe piaraí a reáchtáil, chomh maith le tuairimí a thabhairt ar na doiciméid a phostálfar

  • na torthaí is nuálaí agus is suimiúla a roghnú ar bhonn tráthrialta le cur ar fáil don Choimisiún

Is é an aidhm dheiridh atá ag na líonraí téamacha aiseolas rialta a chur ar fáil (e.g. nuachtlitir ar líne) maidir leis na cleachtais is ardfhorbartha agus is nuálaí, rud a thacóidh agus a chuirfidh leis an bplé.

An próiseas chun iarratas a dhéanamh

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas iarratais, tabhair cuairt orthu seo

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Closed
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Closed
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Closed
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Closed
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Closed
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit